Αξιολόγηση, Σχεδιασμός και Προετοιμασία Επιμορφωτικού Προγράμματος Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε παιδιά Ρομά


Δημοσιευμένα: Αυγ 21, 2022
Ελένη Ντρενογιάννη
Αναστάσιος Λιάμπας
Περίληψη

Η εργασία παρουσιάζει την αξιολόγηση, το σχεδιασμό, την προετοιμασία και τα κύρια συμπεράσματα της υλοποίησης ενός επιμορφωτικού προγράμματος από απόσταση για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είχαν στις τάξεις τους παιδιά από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Σκοπός του επιμορφωτικού προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, ώστε να αναλάβουν πρωτεύοντα και ενεργητικό ρόλο στην εκπαιδευτική πράξη. Οι εκπαιδευτικοί μπόρεσαν και  την προσέγγισαν ερευνητικά, μελέτησαν τις μεθόδους και τις διδακτικές τους πρακτικές  και την αναπροσανατόλισαν  σε Έρευνα δράση. Γνώρισαν και κατανόησαν τους μαθητές τους, έθεσαν στο επίκεντρο την επίτευξη στόχων που οι ίδιοι επέλεξαν και ήταν καίριας σημασίας για την τάξη τους με  εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο για τους ίδιους όσο και για  τους μαθητές τους.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Θεωρείο
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.