Τόμ. 8 Αρ. 1 (2015)

Δημοσιευμένα: 21.08.2022

Το 8ο τεύχος του περιοδικού αποτελεί θεματική έκδοση με τίτλο: «Εκπαίδευση και Διαδίκτυο: Σύγχρονες τάσεις, προβληματισμοί, προσεγγίσεις και πρακτικές». Το ενδιαφέρον εστιάζει σε παιδαγωγικά ζητήματα που σχετίζονται με τα ψηφιακά Μέσα και με τη διαδικασία ένταξής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως όταν μιλάμε για ηλεκτρονική και διαδικτυακή εκπαίδευση.

Κοινότητες Μάθησης στην Ελληνική Διασπορά: Ο Ρόλος της Τηλεδιάσκεψης

Βασιλεία Κούρτη-Καζούλλη1, Γιάννης Σπαντιδάκης, Μαρία Καπλανέρη

The Importance of a Virtual Educational Museum in Culture and Sustainable Development. Students’ attitudes in High School.

Μαρία Καμπουροπούλου, Πέρσα Φώκιαλη, Στάθης Στέφος