Παιδαγωγική και Διδακτική Αξιοποίηση των Νέων και Ψηφιακών Μέσων στο Κολλέγιο Ρόδου


Δημοσιευμένα: Aug 21, 2022
Σπύρος Σπύρου
Ελένη Χατζηχρήστου
Κώστας Αντωνιάδης
Περίληψη

Ζούμε στην εποχή της ολοένα αυξανόμενης ψηφιακής τεχνολογίας, η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα και νέες ανάγκες στις κοινωνίες που επιθυμούν να συμβαδίζουν με την τεχνολογική πρόοδο. Ο σύγχρονος πολίτης, ως τεχνολογικά εγγράμματος, πρέπει να έχει την ικανότητα να εντοπίζει, να οργανώνει, να κατανοεί, να αξιολογεί και να παράγει πληροφορίες, χρησιμοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία. Ο τεχνολογικός ή ψηφιακός εγγραμματισμός, τόσο των μαθητών όσο και του προσωπικού ήταν και είναι για το Κολλέγιο Ρόδου ένας από τους πρώτιστους στόχους του. Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του κατάφερε να προωθήσει την κατάλληλη κουλτούρα μιας σχολικής μονάδας μέσα στην οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και να ακμάσουν άνθρωποι τεχνολογικά εγγράμματοι σε όλα τα επίπεδα. Στο άρθρο που ακολουθεί θα αναλυθεί η κουλτούρα τεχνολογικής εγγραμματοσύνης που ακολουθεί το Κολλέγιο Ρόδου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Διάλογος
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.