Το γλωσσικό λάθος στη διδασκαλία της γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Αντιλήψεις και στάσεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής


Δημοσιευμένα: Aug 22, 2022
Μαριάνθη Οικονομάκου
Περίληψη

Στόχος της ποιοτικής έρευνας είναι η εξέταση του ρόλου της γλωσσικής ιδεολογίας στη διαμόρφωση δεδομένων διδακτικών πρακτικών με σημείο αναφοράς κυρίαρχες αντιλήψεις και στάσεις απέναντι στο γλωσσικό λάθος. Διαφαίνεται πως η διαδικασία της διόρθωσης των λαθών των μαθητών/τριών, που κρίνεται επιβεβλημένη μέσα στο υφιστάμενο εκπαιδευτικό σύστημα, είναι συνδεδεμένη με ιδεολογικές παραμέτρους που σχετίζονται κατά βάση με την έννοια της γλωσσικής αλλαγής. Με τη βοήθεια της μεθόδου του ερωτηματολογίου έτσι και της συλλογικής συνέντευξης, είκοσι τρεις εκπαιδευτικοί του τομέα της ειδικής αγωγής διατυπώνουν, στο πλαίσιο επιμορφωτικής συνάντησης στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την άποψή τους για τις δυσκολίες δημιουργικής αξιοποίησης του γλωσσικού λάθους στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης, καθώς και για τη συνεισφορά εν γένει της γλωσσολογικής γνώσης στην αναθεώρηση παραδοσιακών αντιλήψεων για τη γλώσσα και τη διδασκαλία της στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.     

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Θεωρείο
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.