Τόμ. 11 Αρ. 1 (2018)

Δημοσιευμένα: 22.08.2022

Η ειδική αγωγή συνιστά έναν σημαντικό τομέα της σύγχρονης παιδαγωγικής με
πολυδιάστατο πεδίο θεωρητικών και ερευνητικών προβληματισμών, αλλά και πρακτικών
εφαρμογών. Ταυτόχρονα, αποτελεί έναν τομέα που εξελίσσεται δυναμικά και έχει ως στόχο
την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στη
σύγχρονη εποχή η οργανωμένη ανάπτυξη του τομέα της ειδικής αγωγής είναι ζωτικής
σημασίας, εφόσον πρέπει να αναλογιστούμε ότι υπάρχουν στην Ελλάδα περίπου 180.000
παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ότι σε ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών των
παιδιών (περίπου 16%) παρέχεται οργανωμένη και επιστημονικά ενδεδειγμένη βοήθεια και
υποστήριξη. Το 11ο τεύχος του περιοδικού Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο συνιστά θεματική έκδοση με τίτλο: «Πολυ~Εστιακές Προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή». Ο θεματικός τόμος
πραγματεύεται ποικίλα θέματα που άπτονται στον πολύπλευρο χώρο της ειδικής αγωγής.
Στόχος αυτού του θεματικού τόμου αποτελεί η γνωριμία με έναν ιδιαίτερο κόσμο, αυτού των
παιδιών με δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως διαμορφώνεται στα
συστήματα που τον απαρτίζουν: Την οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα. Στις σελίδες
αυτού του τόμου ο/η αναγνώστης/στρια δε θα βρει «έτοιμες» απαντήσεις για όλα τα θέματα
που σχετίζονται με την ειδική αγωγή, αλλά θα βρει ποικίλα ερεθίσματα για περαιτέρω
προβληματισμό και μελέτη.

Τα προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Αγγελική Πισσαδάκη, Ελένη Μορφίδη, Παναγιώτα Δημητροπούλου