Θρησκευτικότητα και κοινωνικότητα Ελλήνων με κώφωση


Δημοσιευμένα: Aug 22, 2022
π. Ιωάννης Καραμούζης
Περίληψη

Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να μελετήσει τις αντιλήψεις τριών ομάδων Ελλήνων με κώφωση σχετικά με τη θρησκεία, την επικοινωνία και την κώφωση. Το δείγμα ήταν 25 μαθητές Λυκείου Κωφών του Δήμου της Αγίας Παρασκευής Αθηνών, 25 χρήστες διαδικτύου και 10 ενεργά μέλη κάποιου σωματείου ατόμων με κώφωση. Χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια κλειστού τύπου και οι απαντήσεις ερμηνεύτηκαν με την ποσοτική μέθοδο ανάλυσης. Τα κυριότερα ευρήματα είναι ότι οι μαθητές με κώφωση δε διατηρούν ενεργή σχέση με τη θρησκεία, γιατί δεν την κατανοούν. Θα ήθελαν να τη γνωρίσουν καλύτερα. Επίσης, επικοινωνούν κυρίως με άλλα άτομα με κώφωση, επειδή χρησιμοποιούν την ίδια γλώσσα, αλλά και με ακούοντες. Θεωρούν, τέλος,  ότι είναι ισότιμοι με τους ακούοντες και όχι κατώτεροι από εκείνους.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Θεωρείο