Κριτική θεώρηση της οικογένειας με παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες


Δημοσιευμένα: Aug 22, 2022
Ασημίνα Τσιμπιδάκη
Περίληψη

Το άρθρο, με αφόρμηση το κείμενο της Αναστασίας Τσαμπαρλή στην ενότητα Διάλογος, πραγματεύεται δύο βασικά ζητήματα, που σχετίζονται με τις οικογένειες που μεγαλώνουν  ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.). Ειδικότερα, μελετά: (1) την ερευνητική εργασία στις οικογένειες με παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και (2) τη δυναμική  αυτών των οικογενειών. Η εργασία αναδεικνύει ότι η έρευνα εμφανίζει αντικρουόμενα πορίσματα σχετικά με την επίδραση ενός παιδιού με ε.ε.α. στην οικογένεια και ότι αυτές οι οικογένειες εμφανίζουν μία ιδιαίτερη δυναμική, η οποία δεν τις καθιστά, ωστόσο, δυσλειτουργικές.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Διάλογος