Ειδικές ανάγκες # δυσκολίες μάθησης: Ορισμοί και τάσεις


Δημοσιευμένα: Aug 22, 2022
Ελένη Τραγουλιά
Περίληψη

Στο παρόν άρθρο γίνεται μια σύντομη αναφορά στους λόγους που υιοθετείται ο όρος δυσκολίες μάθησης αντί του αντίστοιχου ‘ειδικές ανάγκες’ για να περιγράψει τόσο τις ανάγκες όσο και τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες, που χαρακτηρίζονται ως μαθητές με ειδικές ανάγκες. Στόχος του άρθρου  είναι να αναδομήσει τις υπάρχουσες αντιλήψεις που έχουν παγιωθεί μέσα από τη χρήση του όρου ‘ειδικές ανάγκες. Προτείνεται η χρήση του όρου ‘δυσκολίες μάθησης’ με στόχο  τη δόμηση αντιλήψεων και στάσεων, που θα είναι  κοινωνικά και εκπαιδευτικά προσανατολισμένες για την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση των μαθητών/τριών με δυσκολίες μάθησης.  

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Θεωρείο