«Μεταβάσεις» στην εκπαίδευση και εκπαιδευτικά/βιογραφικά βιώματα: Επεξεργασία και προσέγγιση μέσα από ανάλυση κινηματογραφικής ταινίας στην εκπαίδευση


Δημοσιευμένα: Νοε 27, 2022
Νικολέττα Χριστοδούλου
Περίληψη

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζω μια μέθοδο για τη χρήση ταινιών για να προωθούνται οι μεταβάσεις στην εκπαίδευση ώστε να βοηθιούνται οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί από άτομα που κάθονται στα θρανία να αρχίσουν να σκέφτονται ως άτομα που δημιουργούν περιβάλλοντα μάθησης. Αρκετοί συγγραφείς και θεωρητικοί της εκπαίδευσης εστίασαν στη μελέτη των ταινιών και την επίδρασή τους σε εκπαιδευτικούς. Στη μέθοδο που προτείνω, οι ταινίες χρησιμοποιούνται για να καταλάβουμε καλύτερα το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, τον ρόλο του μαθητή και του εκπαιδευτικού καθώς επίσης τις «μεταβάσεις» στην εκπαίδευση και τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης μέσα από εκπαιδευτικά, βιογραφικά βιώματα.
Συγκεκριμένα, παρουσιάζω τρεις προσεγγίσεις για ανάλυση ταινιών και ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα εφαρμογής. Καταληκτικά αναφέρω ότι οι ταινίες δημιουργούν χώρο για στοχασμό και συλλογισμό

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Θεωρείο