«Αυτή η ταινία μού ‘τρύπησε την καρδιά’»: Η αξιοποίηση του κινηματογράφου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση


Δημοσιευμένα: Nov. 27, 2022
Κώστας Μάγος
Νίκος Χανιωτάκης
Περίληψη

Οι κινηματογραφικές ταινίες μπορεί να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς, καθώς μπορούν να υποστηρίξουν την διδασκαλία πολλών και διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος. Συγχρόνως, η προβολή ταινιών δημιουργεί ένα ευχάριστο περιβάλλον για την εξέλιξη της διδακτικής διαδικασίας και της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Στο ίδιο πλαίσιο μπορεί να λειτουργήσει η προβολή ταινιών και στην εκπαίδευση των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερα η αξιοποίηση ταινιών οι οποίες αφορούν σε εκπαιδευτικά ζητήματα μπορεί να βοηθήσει τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν και να στοχασθούν σχετικά με διαφορετικές διαστάσεις της εκπαίδευσης. Το παρόν άρθρο περιγράφει την επίδραση που είχε σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς η προβολή της ιρανικής ταινίας «Τα παιδιά του παραδείσου» στο πλαίσιο του μαθήματος «Η εκπαίδευση στον κινηματογράφο», το οποίο διδάσκεται σε δύο παιδαγωγικά
τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Θεωρείο