Ανάλυση λόγου ως εργαλείου ανάλυσης κινηματογραφικών κειμένων στην διαπολιτισμική εκπαίδευση


Δημοσιευμένα: Nov 27, 2022
Αλιβίζος Σοφός
Περίληψη

Στο παρόν άρθρο αναφερόμαστε στην ανάλυση λόγου ως εργαλείο διερεύνησης αναπαραστάσεων που κατασκευάζονται μέσα από κινηματογραφικές ταινίες. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στη θεωρία του Λόγου για την ανάλυση μυθοπλαστικών κειμένων και στην προσέγγιση του Foucault, όπως έχει συστηματοποιηθεί από τον Δοξιάδη. Το άρθρο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο σκιαγραφείται σύντομα η ανάλυση του Λόγου και στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εφαρμογής της προσέγγισης αυτής, όπως έχει διατυπωθεί από τον Κοσμά (2015). Ακολουθούν τέλος τα συμπεράσματα, αναφορικά με την χρησιμότητα και την παιδαγωγική αξιοποίηση της προσέγγισης αυτής στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Θεωρείο