Οι Φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης δημιουργούν ψηφιακά συμμετοχικά βίντεο για την αειφορία


Δημοσιευμένα: Nov 27, 2022
Μιχάλης Κλεισαρχάκης
Περίληψη

Η τεχνολογία έχει διεισδύσει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, και μπορεί να σταθεί αρωγός μας και στην προσπάθειά μας για μάθηση. Ιδιαίτερα στην εκπαίδευση παίζει πρωταρχικό ρόλο, καθιστώντας τον καθένα από μας ικανό για συμμετοχική, μετασχηματιστική μάθηση, με κύριο μέσο το συμμετοχικό βίντεο. Στην έρευνα αυτή έγινε η προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί το Συμμετοχικό Βίντεο (ΣΒ) στην προώθηση της γνώσης και τον μετασχηματισμό των απόψεων των ανθρώπων πάνω σε καθημερινά θέματα που τους αφορούν άμεσα με έμφαση στην αειφορία. Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από τους φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017 – 2018 & 2018 – 2019. Συνολικά συμμετείχαν 60 φοιτητές 3ου και 4ου έτους, οι οποίοι χωρίστηκαν σε ομάδες 3-4 ατόμων. Χρησιμοποιήθηκαν συμμετοχικές τεχνικές, όπως συζητήσεις ομάδων, μεμονωμένες συνεντεύξεις και σενάρια γραφής. Το ΣΒ δημιουργήθηκε με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και εφαρμογών Web 2. Με το ΣΒ οι δημιουργοί κατάφεραν να μετασχηματίσουν τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τα προβλήματα που ταλανίζουν την καθημερινότητα τους. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Θεωρείο