Το βίντεο ως εκπαιδευτικό μέσο: Βασικές αρχές και τεχνικές σχεδιασμού και υλοποίησης από τον Jack Koumi


Δημοσιευμένα: Nov 27, 2022
Φεβρωνία Ρουσάκη
Αλιβίζος Σοφός
Περίληψη

Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη καθιστά σταθερά το εκπαιδευτικό βίντεο στο επίκεντρο των ερευνών τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο ως προς την τεχνολογική διάσταση αλλά και ως προς την μεθοδολογία για την εκπαιδευτική αξιοποίησή του. Πρωτοπόρος στο εν λόγω πεδίο είναι αναμφισβήτητα ο Jack Koumi, ο οποίος από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 μελετά και πειραματίζεται με το βίντεο ως μέσο στην εκπαίδευση, ξεκινώντας από την προβολή του στην τηλεόραση ως παραγωγός του BBC. Μερικά από τα βασικά σημεία του έργου του, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά στο παρόν άρθρο, επικεντρώνονται στην παροχή εφαρμοσμένων μεθόδων αποτελεσματικής ανάπτυξης βίντεο και πολυμέσων στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ έρευνας και πρακτικής, προτείνει μεθόδους για το τι μπορεί να διδάσκεται μέσω βίντεο και πώς, καθώς και πότε να επιλέγεται ως εργαλείο και πώς συνδυάζεται με άλλα μέσα. Προτείνει ένα πλαίσιο αρχών παιδαγωγικού σχεδιασμού για βίντεο και πολυμέσα και παρέχει πρακτικές συμβουλές ανάπτυξης βίντεο για διαδραστικά πολυμέσα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Διάλογος