Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (Διακειμενική, ποιοτική ανάλυση της Ελληνικής Τηλεοπτικής Διαφήμισης)


Δημοσιευμένα: Nov 27, 2022
Παναγιώτης Κανύχης
Περίληψη

Τσαγκάρης, Μ. (2004). ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (∆ιδακτορική ∆ιατριβή) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Προσκήνιο