Βιβλιοπαρουσίαση: Κινηματογράφος & δημιουργική γραφή: Μαθήματα κινηματογραφικού γραμματισμού


Δημοσιευμένα: Nov 27, 2022
Παναγιώτης Κανύχης
Περίληψη

Γρόσδος, Σ. (2018). Κινηματογράφος & δημιουργική γραφή: Μαθήματα κινηματογραφικού γραμματισμού. Χανιά: Πολιτιστική Εταιρία Κρήτης - Πυξίδα της Πόλης.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Βιβλιοπαρουσιάσεις