Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

A Consciousness of Streets: Reflections on the Origin and Spread of Partition


Published: May 1, 2016
Keywords:
political modernity nation-state Northern Ireland nationalism partition political crisis
Maureen E. Ruprecht Fadem
Abstract

This largely speculative review historicises the current era of ‘Springs’ through the lens of partition. I offer a critique of political modernity and the modern nation-state through analysis of the turn to border politics in colonial conquests, decolonisation efforts, Cold War politics and other instances of international relations across the long twentieth century. The pervasiveness of such plans across late modernity marks the beginning of the end of the nation as a single, reifiable, imaginable structure. With Ireland as exemplar, I posit national dividedness —a generally underestimated paradigm shaping our time— as spurring a decline in state authority and a new, radical “consciousness of streets.” Together with other defining political structures, it participates in transforming the postmodern map of nation into a conflicted network, an imagined community as metropolitan circuit. I take recourse to theories of partition and nation and work by geographers, historians and postcolonial theorists including Joseph Cleary, Benedict Anderson, Monica Duffy Toft, Étienne Balibar and Michel Foucault.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Maureen E. Ruprecht Fadem, The City University of New York / Kingsborough
Maureen E. Ruprecht Fadem is Assistant Professor of English at The City University of New York / Kingsborough. Her first book, The Literature of Northern Ireland: Spectral Borderlands was published by Palgrave Macmillan (2015). The chapter "The Politics of Home and Trauma in Edwidge Danticat's Breath, Eyes, Memory" was included in Home: Concepts, Constructions and Contexts (WVT, 2015) and "Drawing the Border, Queering the Nation: Nation Trouble in Breakfast on Pluto and The Crying Game" was published in Gender Forum(2016). Maureen's second monograph, The Poetry of Medbh McGuckian: Iterations of Silence, is in peer review with Palgrave Macmillan and she's writing a new article, on object poetics and the spectre of reparations in Toni Morris
References
Adams, Gerry. “Adams on election successes and English Queens visit.” From a May 2011 press conference: http://www.youtube.com/watch?v=g0o3RyD2734&feature=player_embeded
Alexander, Meena. Poetics of Dislocation. Ann Arbor: U of Michigan P, 2009.
Anderson, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Rev. ed. London, New York: Verso, 1991.
Anderson, Benedict. The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia, and the World. London, New York: Verso, 1998.
Anderson, Kurt. “Person of the Year 2011: The Protestor.” Time Magazine, 14 Dec. 2011. Web. 1 June 2013.
Ash, Timothy Garton. “1989 Changed the World: But Where Now for Europe?” The Guardian, 4 Nov. 2009. Web. 1 June 2013.
Balibar, Etienne. “Out of the Interregnum.” openDemocracy, 16 May 2013. Web. 1 June 2013.
Bauman, Zygmunt. “Times of Interregnum.” Ethics and Global Politics 5. 1 (2012): 49–56. Web. 1 June 2013.
Bruyneel, Kevin. The Third Space of Sovereignty: The Postcolonial Politics of U.S.-Indigenous Relations. Minneapolis: U of Minnesota P, 2007.
Cairns, David and Shaun Richards. Writing Ireland: Colonialism, Nationalism and Culture. New York: St. Martin’s Press, 1988.
Chakrabarty, Dipesh. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton: Princeton UP, 2007.
Cheah, Pheng. Spectral Nationality: Passages of Freedom from Kant to Postcolonial Literatures of Liberation. New York: Columbia UP, 2003.
Chomsky, Noam. “The Unipolar Moment and the Culture of Imperialism.” The 5th Annual Edward Said Memorial Lecture, Columbia University. December 3,2009. Web. 12 May 2o1o.
Cleary, Joseph. Literature, Partition and the Nation-State: Culture and Conflict in Ireland, Israel and Palestine. Cambridge: Cambridge UP, 2002.
Derrida, Jacques. Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International. London, New York: Routledge, 1994.
Diehl, Paul F., ed. A Road Map to War: Territorial Dimensions of International Conflict. Nashville: Vanderbilt UP, 1999.
Eltahawy, Mona. "Mubarak is Our Berlin Wall." Interview with Amy Goodman: http://www.youtube.com/watch?v=HeaTyq156jc.
Foucault, Michel. “Of Other Spaces.” Diacritics: A Review of Contemporary Criticism 16. 1 (Spring 1986): 22–27.
Fraser, T.G. Partition in Ireland, India, and Palestine: Theory and Practice. New York: Palgrave MacMillan, 1984.
Gibbons, Luke. Transformations in Irish Culture. Notre Dame: UP of Notre Dame, 1996.
Glenny, Misha. The Balkans: Nationalism, War and the Great Powers, 1804-1999. New York: Penguin, 1999.
Harrison, Robert Pogue. The Dominion of the Dead. Chicago: The U of Chicago P, 2003.
Heaney, Seamus. North. New York: Faber and Faber, 1975.
Hennessey, Thomas. Dividing Ireland: World War I and Partition. London, New York: Routledge, 1998.
Hochberg, Gil. In Spite of Partition: Jews, Arabs, and the Limits of Separatist Imagination. Princeton: Princeton UP, 2007.
Hughes, Eamonn. Culture and Politics in Northern Ireland. Milton Keynes, PA: Open UP, 1991.
Kiberd, Declan. Inventing Ireland: The Literature of the Modern Nation. Cambridge: Harvard UP, 1995.
Kiely, Benedict. Counties of Contention. 1945. Cork, Ireland: Mercier Press, 2004.
Kristeva, Julia. Nations Without Nationalism. New York: Columbia UP, 1993.
Lloyd, David. Anomalous States: Irish Writing and the Post-Colonial Moment. Dublin: Lilliput, 1993.
Maley, Willy. “Nationalism and Revisionism: Ambiviolences and Dissensus.” Ireland in Proximity: History, Gender, Space. Ed. David Alderson, et al. London, New York: Routledge, 1999. 12 – 27.
Morris, Sawnie. “‘Under a North Window’: An Interview with Medbh McGuckian.” Kenyon Review 23. 3 and 4 (Summer/Fall 2001): 64 - 74. Web. 15 Nov. 2007.
Mosse, George L. Nationalism and Sexuality. New York: Howard Fertig, Inc., 1985.
Mufti, Aamir. Enlightenment in the Colony: The Jewish Question and the Crisis of Postcolonial Culture. Princeton: Princeton UP, 2007.
Nash, Catherine and Bryonie Reid. “Border Crossings: New Approaches to the Irish Border.” Irish Studies Review 18. 3 (August 2010): 265 – 84. Web. 1 June 2013.
Nolan, Emer. James Joyce and Nationalism. London, New York: Routledge, 1994.
O’Toole, Fintan. “Ireland Has Left ‘Tolerance’ Far Behind.” The Irish Times, 23 May 2015. Web. 29 June 2015.
Pandey, Gyanendra. Remembering Partition: Violence, Nationalism and History in India. Cambridge: Cambridge UP, 2001.
Rushdie, Salman. Imaginary Homelands: Essays and Criticism 1981 – 1991. New York: Penguin, 1992.
Santino, Jack. Signs of War and Peace: Social Conflict and the Use of Public Symbols in Northern Ireland. New York: Palgrave, 2001.
Sarkar, Bhaskar. Mourning the Nation: Indian Cinema in the Wake of Partition. Durham: Duke UP, 2009.
Scarlata, Jessica. Rethinking Occupied Ireland: Gender and Incarceration in Contemporary Irish Film. Syracuse: Syracuse UP, 2014.
Sestanovich, Stephen. “All Things Considered,” 19 Feb. 2014: http://www.npr.org/player/v2/mediaPlayer.html?action=1&t=3&islist=true&id=2&d=02-19-2014
Toft, Monica Duffy. The Geography of Ethnic Violence: Identity, Interests and the Indivisibility of Territory. Princeton: Princeton UP, 2003.
Waterman, Stanley. “Partition and Modern Nationalism.” Community Conflict, Partition, and Nationalism. Ed. Colin H. Williams and Eleonore Kofman. London, New York: Routledge, 1989. 117 – 32.
Yeats, W.B. The Collected Poems of W.B. Yeats. Ed. Richard Finneran. New York: Simon and Schuster, Inc., (1983) 1989.
Zamindar, Vazira. The Long Partition and the Making of Modern South Asia: Refugees, Boundaries, Histories. New York: Columbia UP, 2007.