Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Modalities of Death and the Thought of Life: The Politics of Metaphoricity in Julia Kristeva and Jacques Derrida


Published: May 1, 2008
Keywords:
Julia Kristeva Metaphoricity Maurice Blanchot Jacques Derrida
Maria Margaroni
Abstract
This article throws into relief the difference that renders both Kristeva and Derrida's articulations of metaphor difficult. The difficulty lies in appreciating what I shall call the reversive force at work in every motion, a force suggested by the prefix dis-/dif- shared by both difference and difficulty. If misreading is the index of carelessness in the face of precisely such a reversive force, then the felicity of our conveyance through footsteps destined to remain ahead of us necessitates a commitment to a care-full reading that (following Maurice Blanchot) will take the risk of imagining the hand writing and the death (i.e. the promise, chance, fear of impossibility) that bears this hand along. Paradoxically, for Blanchot this difficult reading is marked by an ease that we associate with happiness and innocence, for it opens itself joyfully as well as trustingly to the death borne by writing and "holds [it] in its turn" though (as Blanchot emphasizes) only in order to reverse it (precisely "through its ease"). It is this happy innocence, this joyful beginning as if for the first time (without guilt or knowledge, without fear of harm, without praejudicium) that determines an understanding of politics in the second part of the essay which investigates the stakes of each theorist's pas au-delà: that is, their step beyond in the direction of a more archaic motility. 
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Maria Margaroni, University of Cyprus

Maria Margaroni is Associate Professor of Literary and Cultural Theory at the University of Cyprus. She is co-author with John Lechte of Julia Kristeva: Live Theory (Continuum, 2004); co-editor with Effie Yiannopoulou of Metaphoricity and the Politics of Mobility (Rodopi, 2006) and Intimate Transfers, a special issue of the European Journal of English Studies (2005). She is currently working on a monograph titled Julia Kristeva's Faith in the Political (under contract with Other Press). She is also involved in co-editing a collection of essays titled Layering: Rethinking Contact, Historicity and Critique Across the Humanities (forthcoming from Lexington Books, Rowman and Littlefield).

References
Arendt, Hannah. The Human Condition. 2nd edition. Chicago: The University of Chicago Press, 1988.
Aristotle. On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse. Trans. George A. Kennedy. Oxford: Oxford University Press, 1991.
Aristotle. Ethics. Revised Edition. Trans. J. A. K. Thomson. Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1976.
Aristotle. On the Art of Poetry. Classical Literary Criticism. Trans. T. S. Dorsch. Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1965. 29-75.
Blanchot, Maurice. Death Sentence. Trans. Lydia Davis. Barrytown, New York: Station Hill Press, 1998.
Blanchot, Maurice. The Writing of the Disaster. New edition. Trans. Ann Smock. Lincoln & London: University of Nebraska Press, 1995.
Blanchot, Maurice & Jacques Derrida. The Instant of my Death and Demeure: Fiction and Testimony. Trans. Elizabeth Rottenberg. Stanford, CA: Stanford University Press, 2000.
Bowman, Paul. "Conference Report: Politics, Friendship and 'democracy to come:' Jacques Derrida's Politics of Friendship." Parallax 4.3 (1998): 159-61.
Cooper, David E. Metaphor. Oxford: Basil Blackwell, 1986.
Critchley, Simon. Very Little... Almost Nothing: Death, Philosophy, Literature. London & New York: Routledge, 1997.
Derrida, Jacques. "Khora." On the Name. Ed. Thomas Dutoit. Trans. David Wood, John P. Leavey Jr. and Ian McLeod. Stanford: Stanford University Press, 1995.
Derrida, Jacques. The Gift of Death. Trans. David Wills. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1995.
Derrida, Jacques. Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, & the New International. Trans. Peggy Kamuf. New York & London: Routledge, 1994.
Derrida, Jacques. Aporias. Trans. Thomas Dutoit. Stanford: Stanford University Press, 1993.
Derrida, Jacques. Limited INC. Evanston, IL: Northwestern University Press, 1988.
Derrida, Jacques. "White Mythology: Metaphor in the Text of Philosophy." Margins of Philosophy. Trans. Alan Bass. New York: Harvester Wheatsheaf, 1982. 207-271.
Derrida, Jacques. "Living On: Border Lines." Deconstruction and Criticism. By Harold Bloom, Paul de Man, Jacques Derrida, Geoffrey Hartman and J. Hillis Miller. New York: The Seabury Press, Continuum, 1979.
Derrida, Jacques. "From Restricted to General Economy: A Hegelianism without Reserve." Writing and Difference. Trans. Alan Bass. London & New York: Routledge, 1978. 251-77.
Derrida, Jacques. "The Retrait of Metaphor." Enclitic II.2 (1978): 5-34.
Derrida, Jacques. Of Grammatology. Trans. Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore & London: Johns Hopkins University Press, 1976.
Gasché, Rodolphe. The Tain of the Mirror: Derrida and the Philosophy of Reflection. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.
Hoad, T. F., ed. The Concise Oxford Dictionary of Word Origins. London: Guild Publishing, 1986.
Hobson, Marian. Jacques Derrida: Opening Lines. London & New York: Routledge, 1998.
Holland, Michael, ed. The Blanchot Reader. Oxford: Blackwell, 1995.
Kristeva, Julia. New Maladies of the Soul. Trans. Ross Guberman. New York: Columbia University Press, 1995.
Kristeva, Julia. Black Sun: Depression and Melancholia. Trans. Leon S. Roudiez. New York: Columbia University Press, 1989.
Kristeva, Julia. Tales of Love. Trans. Leon S. Roudiez. New York: Columbia University Press, 1987.
Malabou, Catherine and Jacques Derrida. Counterpath: Traveling with Jacques Derrida. Trans.
David Wills. Stanford, CA: Stanford University Press, 2004.
Margaroni, Maria. "Metaphor." Encyclopedia of Postmodernism. Eds. Victor E. Taylor & Charles E. Winquist. London & New York: Routledge, 2001. 243-45.
Moi, Toril, ed. The Kristeva Reader. Oxford: Blackwell, 1986.
Nietzsche, Friedrich Wilhelm. The Gay Science: With a Prelude in Rhymes and an Appendix of Songs. Trans. Walter Kaufmann. London: Vintage, 1974.
Ricoeur, Paul. The Rule of Metaphor: Multi-disciplinary Studies of the Creation of Meaning in Language. Trans. Robert Czerny with Kathleen McLaughlin and John Costello, SJ. London: Routledge, 1987.
Richards, I. A. The Philosophy of Rhetoric. Oxford: Oxford University Press, 1936.
Smith, Robert. "Memento Mori." Jacques Derrida: Critical Thought. Ed. Ian Maclachlan. Aldershot, Hampshire: Ashgate, 2004.
Stanton, Domna C. "Difference on Trial: A Critique of the Maternal Metaphor in Cixous, Irigaray, and Kristeva." The Poetics of Gender. Ed. Nancy K. Miller. New York: Columbia UP, 1986. 157-81.
Stellardi, Giuseppe. Heidegger and Derrida on Philosophy and Metaphor: Imperfect Thought. New York: Humanity Books, 2000.