Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

The Impossibility of Reading in the Information Age: Warnings of Militariality Spoken in Salman Rushdie's The Moor's Last Sigh


Published: May 1, 2008
Keywords:
postcolonial studies Salman Rushdie The Moor's Last Sigh Information Age militariality
Robert P. Marzec
Abstract

No abstract (available).

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Robert P. Marzec, Purdue University

Robert Marzec is Associate Professor of English in the Department of English at Purdue University and Associate Editor of Modern Fiction Studies. He is the founding editor of crossings, and the book editor of American Regional Cultures: the Mid-Atlantic Region (Greenwood Press, 2004). Author of several essays on postcolonial studies, comparative literature and theory, he is also the author of An Ecological and Postcolonial Study of Literature: From Daniel Defoe to Salman Rushdie (Palgrave MacMillan, 2007).

References
Clausewitz, Carl Von. On War. Trans. Michael Howard and Peter Paret. Oxford : Oxford University Press, 2007.
De Man, Paul. Allegories of Reading: Figural Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke, and Proust. New Haven: Yale University Press, 1979.
Derrida, Jacques. Specters of Marx. Trans. Peggy Kamuf. New York: Routledge, 1994.
Foucault, Michel. The History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction. Trans. Robert Hurley. New York: Vintage Books, 1978.
Gaffney, Frank J. War Footing: 10 Steps America Must Take to Prevail in the War for the Free World. Annapolis, MD: Naval Institute Press, 2006.
Heidegger, Martin. The Question Concerning Technology. Trans. William Lovitt. New York: Harper & Row, 1977.
Heidegger, Martin. Parmenides. Trans. André Schuwer & Richard Rojcewicz. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1992.
Judy, Ronald A. T. "Some Notes on the Status of Global English in Tunisia." boundary 2 (Summer 1999): 3-19.
Kurtz, Stanley. Statement Made Before the US House of Representatives.
Marzec, Robert P. An Ecological and Postcolonial Study of Literature: From Daniel Defoe to Salman Rushdie. New York: Palgrave, 2007.
McGuigan, Jim. Culture and the Public Sphere. London: Routledge, 1996.
Meyrowitz, Joshua. No Sense of Place: the Impact of Electronic Media on Social Behaviour. New York: Oxford University Press, 1986.
Moores, Shaun. Media/Theory: Thinking About Media and Communications. London: Routledge, 2005.
Rancière, Jacques. Disagreement: Politics and Philosophy. Trans. Julie Rose. Mineapolis: University of Minnesota Press, 1999.
Rheingold, Howard. The Virtual Community: Surfing the Internet. London: Martin Secker & Warburg, 1994.
Rifkin, Jeremy. The End of Work: the Decline of the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era. New York: Penguin, 2004.
Rushdie, Salman. The Satanic Verses (1988). New York: Picador, 2000
Rushdie, Salman. The Jaguar Smile: A Nicaraguan Journey (1987). 2nd ed. New York: Penguin, 1997.
Rushdie, Salman. The Moor's Last Sigh. New York: Penguin, 1995.
Rushdie, Salman. Midnight's Children (1980). New York: Penguin, 1991.
Said, Edward W. Humanism and Democratic Criticism. New York: Columbia University Press, 2004.
Said, Edward W. Orientalism. London: Routledge & Kegan Paul, 1978.
Spanos, William V. America's Shadow. Minneapolis: Minnesota University Press, 2001.
Urry, John. Sociologies Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-First Century. London: Routledge, 2000.
Virilio, Paul. The Paul Virilio Reader. Ed. Steve Redhead. New York: Columbia University Press, 2004.