Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Postfeminist Mosaics: Jamie Pachino's Theodora


Published: May 1, 2008
Keywords:
reading cultural critique feminism postfeminism Jamie Pachino Theodora
Christina Dokou
Abstract

No abstract (available).

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Christina Dokou, National and Kapodistrian University of Athens

Christina Dokou is Assistant Professor of American Literature and Culture at the Faculty of English Studies at the University of Athens. Her interests include comparative literature (especially myth in modern culture or modern myths), cultural studies (with a pop Americana emphasis) and issues of gender, areas in which she has published a variety of articles. She is currently working on a book on the transformations of the figure of Philoctetes in modern American literature.

References
Adorno, Theodor. Aesthetic Theory. Trans. C. Lenhardt. Eds. Gretel Adorno & Rolf Tiedemann. London, Boston, Melbourne & Henley: Routledge & Kegan Paul, 1984.
Baudrillard, Jean. (1983) "Simulacra and Simulations: Disneyland." Social Theory: The Multicultural and Classic Readings. 3rd ed. Ed. Charles Lemert. Boulder, CO: Westview Press, 2004. 471- 76.
Claycomb, Ryan Matthew. "Playing at Lives: Life Writing and Contemporary Feminist Drama." Ph.D. Thesis. University of Maryland, 2003.
Crimp, Douglas. "On the Museum's Ruins." Foster 43-56.
Derrida, Jacques. Of Grammatology. Corrected ed. Trans. Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press, 1997
Derrida, Jacques. "Différance." Margins of Philosophy. Chicago: The University of Chicago Press, 1982. 1-27.
Foster, Hal, ed. Postmodern Culture. London: Pluto, 1983.
Fludernik, Monica. "Scenes Shift, Metalepsis, and the Metaleptic Mode." Style 37.4 (Winter 2003): 382-400.
Foucault, Michel. (1969) The Archaeology of Knowledge & The Discourse on Language. Trans. Rupert Swyer. New York: Random House―Pantheon, 1982.
Gilbert, Sandra M., & Susan Gubar. (1979) The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination. 2nd ed. Yale Nota Bene series. Boston: Yale University Press, 2000.
Inouye, Daniel Paul. "A Director's Approach to Jamie Pachino's Waving Goodbye." MFA Thesis. Baylor University, 2006.
"Jamie Pachino." The Netspace Foundation Inc.: The Playwright's Center. 2002-2008. http://www.netspace.org?~jamie1.html>. Accessed March 22, 2008.
Kroker, Arthur. SPASM: Virtual Reality, Android Music, and Electric Flesh. Culture Texts Series. Introduction by Bruce Sterling. New York: St. Martin's―New World Perspectives, 1993.
Owens, Craig. "The Discourse of Others: Feminists and Postmodernism." Foster 57-82.
Pachino, Jamie. "The Story Behind The Return to Morality: An Interview with Playwright Jamie Pachino by Larry Loebell." Larry Loebell: Dramaturgy. <http://www.loebell.com/dramaturgy/pachino.html>. Accessed March 22, 2008.
Pachino, Jamie. Theodora: An Unauthorized Biography. Unpublished play manuscript. 1994. 102 pages.
"Past Seasons: Season 2: 1997-1998: Theodora: An Unauthorized Biography." Red Hen Productions Feminist Theatre." 1997.
Rand, Douglas, & Jonathan Rand, eds. "Jamie Pachino." Playscripts, Inc.: New lays Now. 1998- 2008. <http://www.playscripts.com/author.php?authorid=256>. Accessed March 22, 2008.
Shaffer, Peter. Equus. Penguin Plays 30. London: Penguin, 1977.