Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Making it New: Sappho, Mary Barnard and American Modernism


Published: May 1, 2013
Keywords:
Saphpho translation Barnard Greek reception
Sarah Barnsley
Abstract
Contrary to the pessimism of American editors in the 1950s who told Mary Barnard that "Sappho would never sell," Barnard‘s Sappho: A New Translation (1958) is now in its fifty-fifth year of continuous print by the University of California Press. Expressing the bare, lyrical intensity of Sappho‘s poetry without recourse to excessive linguistic ornament or narrative padding, Barnard‘s translation is widely regarded as the best in modern idiom, with leading translation studies scholar Yopie Prins asserting that "Barnard‘s Sappho is often read as if it is Sappho." This essay will examine how Barnard managed this remarkable achievement, linking Sappho to the American modernist project to "make it new," to quote Ezra Pound. New archival material is used to show how Barnard declared herself "A Would-Be Sappho" as early as 1930. The essay begins with the reasons why Sappho was appealing to those with modernist sensibilities, reading the development of Imagists Pound, H.D. and Richard Aldington against the backdrop of the public excitement that surrounded the major excavations of Sappho‘s corpus at the turn of the century. The essay then zooms-in on the ways in which Sappho was a vital element in the formulation of Barnard‘s identity as a late modernist writer, particularly examining her appropriation of the imagery from Sappho‘s fragments as Barnard developed her "spare but musical" late Imagist style in her poems of the 1930s and 1940s. If Barnard‘s deep absorption of Sappho in her emergent years enabled her to find a means of producing American free verse in the modernist tradition, then there was an intriguing reciprocation: it was this very "Sapphic modernism," I contend, that enabled Barnard to find a means of translating Sappho to be read "as if it is Sappho." The essay concludes with a new interpretation of the significance of Barnard‘s appropriation of Sappho in her own poetry, noting how, peculiarly, Barnard drew out of her Sappho connection a thoroughly American idiom to pit against European literary autonomy, on a par with William Carlos Williams‘s own attempts to produce a thoroughly American verse. In making Sappho new for modern Americans, Barnard was, I find, making a new language for modern American poetry.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Sarah Barnsley, Goldsmiths, University of London
Sarah Barnsley is a Lecturer in the Department of English and Comparative Literature at Goldsmiths College, University of London. Her interests include American literature, Mary Barnard, poetry and poetics, modernism, gender and queer theory. Essays on American poetry and poetics have been published in Paideuma and Western American Literature. Her book, Mary Barnard, American Imagist, is forthcoming in December 2013 by SUNY Press, which features an expanded version of this essay. She has published poems in UK magazines and anthologies and was shortlisted for the Bridport Prize in 2010 and for an Eric Gregory Award in 2004.
References
Note: The Mary Barnard Papers were transferred from the archives of Elizabeth J. Bell, literary executor to Mary Barnard‘s literary estate, in Vancouver, Washington, to the Yale Collection of American Literature at the Beinecke Rare Book and Manuscript Library in January 2005. I consulted some of these papers (some originals, some copies) in Vancouver during visits to Elizabeth J. Bell in 2003, 2006, 2009 and 2011. I also consulted some of these papers at the Beinecke during my tenure as H.D. Fellow over 2007-2008. For reasons of transparency, I have thus referenced materials according to the source I personally consulted during the preparation of this essay—either "Mary Barnard Papers provided by Elizabeth J. Bell, literary executor to the estate of Mary Barnard, Vancouver, Washington,"or "Mary Barnard Papers, Yale Collection of American Literature, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University." These materials appear by kind permission of Elizabeth J. Bell.
―Unpublished letter by Ezra Pound: Copyright © 2013 by Mary de Rachewiltz and Elizabeth S. Pound. Unpublished letter by WCW: Copyright © 2013 by the Estates of Paul H. Williams and William Eric Williams. Used by permission of New Directions Publishing Corp., agents.
Aldington, Richard. Life for Life’s Sake: A Book of Reminiscences. London: Cassell, 1968.
Aldington, Richard. The Love of Myrrhine and Konallis and Other Prose Poems. Cleveland: Clerk‘s Press, 1917.
Aldington, Richard, trans. The Poems of Anyte of Tegea. Poet‘s Translation Series 1. London: The Egoist, 1915.
Aldington, Richard. "To Atthis (From the rather recently discovered papyrus of Sappho now in the British Museum)." The New Freewoman 6.1 (1 September 1913): 114.
Aldington, Richard and Edward Storer, trans. The Poems of Anyte of Tegea and Poems and Fragments of Sappho. London: The Egoist, 1919.
Arrowsmith, William, and Roger Shattuck, eds. The Craft and Context of Translation. Austin: U of Texas P, 1961.
Barnsley, Sarah. Mary Barnard, American Imagist. Albany, NY: SUNY Press,
Barnard, Mary. A Few Poems. Portland, Oregon: Graphics Arts Workshop, Reed College, 1952.
Barnard, Mary. Assault on Mount Helicon. Berkeley: U of California P, 1984.
Barnard, Mary. Collected Poems. Portland, Oregon: Breitenbush Books, 1979.
Barnard, Mary. Cool Country. Five Young American Poets. Ed. James Laughlin. Norfolk,
Connecticut: New Directions, 1940.
Barnard, Mary. ―Further Notes on Metric.‖ Paideuma 23.1 (Spring 1994): 153 – 57.
Barnard, Mary. Letter to Bertha Hoard Barnard. 27 October 1930. Mary Barnard Papers, Yale Collection of American Literature, Beinecke Rare Book and Manuscript Library.
Barnard, Mary. Sappho: A New Translation. Berkeley: U of California P, 1958.
Barnard, Mary. Unpublished poems: "Departure," "Fire, snow and the night," "Love Poem," "September," Mary Barnard Papers provided by Elizabeth J. Bell, literary executor to the estate of Mary Barnard, Vancouver, Washington.
Barnstone, Willis. Sappho: Lyrics in the Original Greek. New York: Anchor Books, 1965.
Bowra, C.M. Greek Lyric Poetry: From Alcman to Simonides. Oxford: Clarendon Press, 1936.
Carne Ross, D.S. "Translation and Transposition." The Craft and Context of Translation. Ed. William Arrowsmith and Roger Shattuck. Austin: U of Texas P, 1961: 3-21.
Collecott, Diana. H.D. and Sapphic Modernism. Cambridge: Cambridge UP, 1999.
Davenport, Guy. Archilochos, Sappho, Alkman. Berkeley: U of California P, 1980.
Davenport, Guy. Letter to Mary Barnard. 18 January 1981. Mary Barnard Papers provided by Elizabeth J. Bell, literary executor to the estate of Mary Barnard, Vancouver, Washington.
DeJean, Joan. Fictions of Sappho, 1546-1937. Chicago: U of Chicago P, 1989.
Edmonds, J.M. "Three Fragments of Sappho." Classical Review 23.4 (June 1909): 99-104.
Edmonds, J.M. "More Fragments of Sappho." Classical Review 23.5 (August 1909): 156-58.
Emerson, Ralph Waldo. "The Poet." Selected Essays. London: Penguin, 1985.
Gordon, David. "Ezra Pound to Mary Barnard: An ABC of Metrics." Paideuma 23.1 (Spring 1994): 159-79.
Greene, Ellen, ed. Re-reading Sappho: Reception and Transmission. Berkeley: U of California P, 1996.
Gregory, Eileen. H.D. and Hellenism: Classic Lines. Cambridge: Cambridge UP, 1997.
Groden, Suzy Q. Sappho. Indianapolis: Bobbs-Merrill Educational Publishing, 1964.
H.D. End to Torment. New York: New Directions, 1979.
H.D. Notes on Thought and Vision and The Wise Sappho. London: Peter Owen, 1988.
H.D. "The Poems of Sappho." Saturday Review of Literature (14 March 1925): 596.
Lattimore, Richard. Greek Lyrics. Chicago: U of Chicago P, 1960.
Longinus. Trans. Granger, Frank. A Treatise on the Sublime. London: Stanley Nott, 1935.
Mariani, Paul. William Carlos Williams: A New World Naked. McGraw-Hill, New York, 1981.
O‘Connell, Richard. Sappho. Philadelphia: Atlantis Editions, 1975.
Pound, Ezra. Letter to Mary Barnard. 22 January 1934. Mary Barnard Papers provided by Elizabeth J. Bell, literary executor to the estate of Mary Barnard, Vancouver, Washington.
Pound, Ezra. Letter to Harriet Monroe. October 1912. The Selected Letters of Ezra Pound, 1907–1941. [1950]. Ed. D. D. Paige. New York: New Directions, 1971: 11.
Pound, Ezra. Personae. New York: New Directions, 1990.
Pound, Ezra. "The Return" and "Apparuit." The English Review (June 1912): 343-44.
Pound, Ezra, ed. Des Imagistes: An Anthology. London: The Poetry Bookshop, 1914.
Prins, Yopie. Victorian Sappho. Princeton, New Jersey: Princeton UP, 1999.
Reynolds, Margaret. The Sappho Companion. London: Vintage, 2001.
Reynolds, Margaret. The Sappho History. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2003.
Rohrbach, Erika. ―H.D. and Sappho: A Precious Inch of Palimpsest.‖ Re-reading Sappho: Reception and Transmission. Ed. Ellen Greene. Berkeley: U of California P, 1996: 184-98.
Shakespear, Dorothy. Letter to Ezra Pound. 14 September 1911. Ezra Pound and Dorothy Shakespear. Ed. Omar Pound and Litz A.Walton. London: Faber and Faber, 1984: 58.
Van Cleve, Jane. "Hearing Sappho." Willamette Weekly 16-22 October 1979. Copy courtesy of the Mary Barnard Papers, Yale Collection of American Literature, Beinecke Rare Book and Manuscript Library.
Vivien, Renée. Sapho: Traduction nouvelle avec le texte grec. Paris: [n.pub.], 1913.
Williams, William Carlos. "America, Whitman, and the Art of Poetry." Reprinted in William Carlos Williams Review 13.1 (Spring 1987): 1-4. First published in The Poetry Journal (Boston), 8.1 (November 1917): 27-36.
Williams, William Carlos. Letter to Mary Barnard. 31 December 1952. Mary Barnard Papers provided by Elizabeth J. Bell, literary executor to the estate of Mary Barnard, Vancouver, Washington.
Williams, William Carlos. "Notes from a Talk on Poetry." Poetry 14.4 (July 1919): 211-16.
Williams, William Carlos. Selected Essays of William Carlos Williams. New York: Random House, 1954.