HealthResJ, health, medicine, nursing, research https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/HealthResJ/sitemap

Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Case-management for nursing care of patient with stroke: a cross-cultural critical reflective analysis


Published: Sep 30, 2016
Keywords:
Case-management stroke nursing
Dimitrios Theofanidis
Abstract

Introduction: Stroke remains a heavy financial burden on health care systems around the world. Yet, health care reforms have called for sophisticated management systems in order to provide high-quality care on equal terms for the entire population within a cost-conscious environment. 

Aim: The main aim of this discussion paper is to define and reflect cross-culturally on the merits of the Case-Management (CM) approach for contemporary stroke care delivery.

Methods: Critical reflective analysis was used for this paper’s needs, whereby readers are gradually introduced to skills of critical and reflective thinking. This can then be applied into a clinical context which may assist nurses to achieve a better understanding of their professional role within the complexities of contemporary health care delivery.

Discussion: An overview for stroke care differences between Greece and USA is provided using the following critical analysis components: Situation, Experience evaluated, Personal Reflections and Opportunities for Change.

Conclusions: CM in the USA aims to meet the urgent challenges of stroke care. CMs are health care professionals whose role is to serve as client advocates and to coordinate services whilst assuring financial and gate keeping functions as required. As these services are currently unavailable in Greece, despite adverse financial circumstances, efforts should be made to introduce a culturally adopted CM initiative for stroke care.

Article Details
  • Section
  • Special Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Park E, Huber D. Case management workforce in the United States. J NursScholarsh 2009;41(2):175-183.
Mahlera M, Zügera K, Kaspara K, Haefelia A, Jennib W, Lenigerb T, et al. A cost analysis of the first year after stroke –early triage and inpatient rehabilitation may reduce long term costs. Swiss Med Weekly 2008;138(31–32):459–465.
Kwan J, Sandercock P. In-Hospital Care Pathways for Stroke,an Updated Systematic Review. Stroke 2005; 36:1348-1349.
Zander K, Etheredge M, Bower K. (eds). Nursing case management: blueprints for transformation. Boston: New England Medical Centre Hospitals, 1987.
Schein C, Gagnon A, Chan L, Morin I, Grondines J.The association between specific nurse case management interventions and elder health. J Am GeriatrSoc 2005;53(4):597-602.
Lim W, Lambert S, Gray L. Effectiveness of case management and post-acute services in older people after hospital discharge. Med JAust2003;17;178(6):262-266.
Hickam D, Weiss J, Guise J, Buckley D, Motuapuaka M, Graham E. et al. (2013) Outpatient Case Management for Adults With Medical Illness and Complex Care Needs. Comparative Effectiveness Review No. 99. (Prepared by the Oregon Evidence-based Practice Center under Contract No. 290-2007-10057-I.) AHRQ Publication No.13-EHC031-EF. Rockville.
Mayo N, Scott S. Evaluating a complex intervention with a single outcome may not be a good idea: an example from a randomised trial of stroke case management Age and ageing 2011;40(6):718-724.
Crawley W. Case management: improving outcomes of care for ischemic stroke patients. MedsurgNurs 1996;5(4):239-244.
Kwan J, Hand P, Dennis M, Sandercock P. Effects of introducing an integrated care pathway in an acute stroke unit. Age Ageing 2004;33(4):362-367.
Teasell R, Foley N, Salter K, Jutai J. A blueprint for transforming stroke rehabilitation care in Canada: the case for change. Archives of Physical of Medical Rehabilitation 2008;89(3):575-588.
Price B, Harrington A. Critical Thinking and Writing for Nursing Students, London, Learning Matters,2013.
Chen F. (2008) A fine line to walk: case managers' perspectives on sharing information with families. Qual Health Res 2008;18(11):1556-1565.
Cohen E, Cesta T. Nursing Case Management: From Essentials to Advanced Practice Applications. Elsevier-Mosby, New York, 2005.
Flarey D, Blancett S.Handbook of Nursing Case Management: Health Care Delivery in a World of Managed Care. ASPEN Publications, Meryland, 2006.
McGown A, Braithwaite V. Stereotypes of emotional caregivers and their capacity to absorb information: the views of nurses, stroke carers and the general public. Journal of Advanced Nursing 1992;17:822-882.
Lindley R, Amayo E, Marshall J, Sandercock P, Dennis M, Warlow C. Hospital Services for Patients with Acute Stroke in the United Kingdom: The Stroke Association Survey of Consultant Opinion. Age Ageing 1995; 24(6): 525-532.
Bravell M, Berg S, Malmberg B, Sundström G. Sooner or later? A study of institutionalisation in late life. Aging ClinExp Res 2009;21(4-5):329-337.
Bruins S, Murray V, Boysen G, Berge E. Thrombolytic treatment for stroke in the Scandinavian countries. ActaNeurologicaScandinavica 2009; 120(4):270-276.
King's Fund Forum Consensus Statement The treatment of stroke. British Medical Journal 1998;297:126-128.
Ang Y, Chan D, Heng D, Shen Q. Patient outcomes and length of stay in a stroke unit offering both acute and rehabilitation services. Medical; Journal of Australia 2003; 178(7):333-336.
Hamrin E, Lindmark B.The effect of systematic care planning after acute stroke in general hospital medical wards. Journal of Advanced Nursing, 1990; 15:1146–1153.
Hall P. Interprofessional teamwork: professional cultures as barriers. International Journal of Integrated Care 2005;19(1):188-196.
Ireland S, MacKenzie G, Gould L, Dassinger D, Koper A, LeBlanc K. Nurse case management to improve risk reduction outcomes in a stroke prevention clinic. Can J NeurosciNurs 2010;32(4):7-13.
Sulch D, Kalra L. Integrated care pathways in stroke management. Age and Ageing 2000; 29:349-352.
McAlister F, Grover S, Padwal R, Youngson E, Fradette M, Thompson A. et al. Case management reduces global vascular risk after stroke: secondary results from the preventing recurrent vascular events and neurological worsening through intensive organized case-management randomized controlled trial. Am Heart J 2014; 168(6):924-930.
Cramm J, Nieboer A. Professionals’ views on interprofessional stroke team functioning. International Journal of Integrated Care 2011; 11:1-8.
Karamanoli E. Greece’s financial crisis dries up drug supply. Lancet 2012; 379(9813):302
Koutlas E, Roudolf J, Grivas G, Fitsioris X, Georgiadis G. Factors influencing the pre-and in-hospital management of acute stroke. Data from a Greek tertiary care hospital. EurNeurol 2004; 51:35-37.
Greek Legislation, Common Ministry Decision, Π3β/Φ.ΘΕΣΜ/Γ.Π.οικ.6914 Athens, 973-13/7/2005.
Zander K. Nursing case management: a classic. Definition 1988; 2(2):1-3.
Theofanidis D. The role counseling in stroke. Nosileftiki 2005; 45(2):189-198.
Smith M, Fryak J, Liou J, Finch M. Rehospitalisation and survival for stroke patients in managed care and traditional Medicare plans. Medical Care 2005; 43(9):902-910.
Denti L, Agosti M, Franceschini M. Outcome predictors of rehabilitation for first stroke in the elderly. European Journal of Physical Rehabilitation Med 2008;44(1):3-11.
Baxter S, Brumfitt S. Benefits and losses: a qualitative study exploring healthcare staff perceptions of team working. Quality and Safety in Health Care 2008; 17(2):127-130.
Gagnon D, Nadeau S, Tam V. Ideal timing to transfer from an acute care hospital to an interdisciplinary inpatient rehabilitation program following a stroke; an exploratory study. BMC Health Service Review 2006; 23(6):151.
Kentikelenis A, Karanikolos M, Reeves A, McKee M, Stuckler D. Greece’s health crisis: from austerity to denialism. Lancet 2014; 383: 748-753.
Theofanidis D, Fountouki A, Pediaditaki O. Stroke patients’ satisfaction with their hospitalisation. Health Science Journal 2012; 6 (2):300-316.
Most read articles by the same author(s)