Συντακτική ομάδα

Αναστάσιος Ζουπίδης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Πρόεδρος ΕΝΕΦΕΤ) 

Μιχαήλ Καλογιαννάκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Αντιπρόεδρος)

Αιμιλία Μιχαηλίδη, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Γεν. Γραμματέας)

Γεώργιος Αμπατζίδης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ειδ. Γραμματέας)

Άγγελος Σοφιανίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Ταμίας)

Σταύρος Κουκιόγλου, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Μέλος)

Ηλίας Μπόικος, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  (Μέλος)

Ελένη Πετρίδου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Μέλος)

Γεώργιος Στύλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Μέλος)

Επιμέλεια έκδοσης

Γεώργιος Αμπατζίδης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ειδ. Γραμματέας)

Αναστάσιος Ζουπίδης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Πρόεδρος) 

Μιχαήλ Καλογιαννάκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Αντιπρόεδρος)

Αιμιλία Μιχαηλίδη, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Γεν. Γραμματέας)