Συντακτική ομάδα

Αναστάσιος Ζουπίδης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Πρόεδρος ΕΝΕΦΕΤ) 

Μιχαήλ Καλογιαννάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Αντιπρόεδρος ΕΝΕΦΕΤ)

Κωνσταντίνα Στεφανίδου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γεν. Γραμματέας)

Αναστάσιος Μολοχίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ειδ. Γραμματέας)

Λεμονιά Αντώνογλου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Ταμίας)

Ιωάννης Λεύκος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Μέλος)

Άγγελος Σοφιανίδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Μέλος)

Ιωάννης Σταράκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Μέλος)

Γεώργιος Στύλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Μέλος)

Επιμέλεια έκδοσης

Αναστάσιος Ζουπίδης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Πρόεδρος ΕΝΕΦΕΤ) 

Μιχαήλ Καλογιαννάκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Αντιπρόεδρος ΕΝΕΦΕΤ)

Αναστάσιος Μολοχίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ειδ. Γραμματέας)