Διερεύνηση συσχέτισης Κατεύθυνσης Σπουδών στο λύκειο με τις Στάσεις και Συμπεριφορές Φοιτητών απέναντι στην Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία των Κινητών Τηλεφώνων και Ασύρματων Δικτύων


¨Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, Τόμος 2, Αρ. 1 (2022)
Δημοσιευμένα: Dec 18, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Ασύρματα Δίκτυα Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία Κινητά Τηλέφωνα Στάσεις Συμπεριφορές
Λεωνίδας Γαβρίλας
Κωνσταντίνος Θ. Κώτσης
Μαριάννα-Σωτηρία Παπανικολάου
Περίληψη

Η έρευνα για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που προέρχεται από τα κινητά τηλέφωνα και τα ασύρματα δίκτυα είναι σχετικά περιορισμένη, παρόλο που αποτελούν ορισμένες από τις συσκευές που χρησιμοποιούν καθημερινά οι άνθρωποι σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις στάσεις και συμπεριφορές φοιτητών, σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κινητά τηλέφωνα και ασύρματα δίκτυα, καθώς και να εξετάσει την επίδραση της κατεύθυνσης σπουδών που είχαν ακολουθήσει στο λύκειο, στην διαμόρφωση αυτών. Στην έρευνα συμμετείχαν 204 φοιτητές που είχαν ακολουθήσει Θετική κατεύθυνση, 258 Θεωρητική και 157 Τεχνολογική κατεύθυνση όταν φοιτούσαν στο λύκειο. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου κλειστού τύπου. Το γενικό συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι οι ερωτώμενοι είχαν διαμορφώσει αρνητική στάση απέναντι στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα κινητά τηλέφωνα, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία την θεωρούσε επικίνδυνη για την υγεία των ζωντανών οργανισμών, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση σπουδών που είχαν ακολουθήσει. Ωστόσο, οι συμπεριφορές και οι πρακτικές που ακολουθούσαν, όσον αφορά την προστασία της υγείας τους από αυτήν, δεν συνάδουν με τις στάσεις που έχουν διαμορφώσει, ούτε επηρεάζονται σημαντικά από την κατεύθυνση που είχαν ακολουθήσει, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρο Ερευνητικό
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.