Η Αμφιγονική Αναπαραγωγή των Φυτών στο Σχολικό Εργαστήριο: Ανατομία Άνθους και in vitro ανάπτυξη Γυρεοσωλήνων


¨Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, Τόμος 2, Αρ. 1 (2022)
Δημοσιευμένα: Δεκ 18, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
ανατομία άνθους γυρεοσωλήνες γυρεόκοκκοι στερεοσκόπιο
Άννα Παπαδοπούλου
Κωνσταντίνος Βενέτης
https://orcid.org/0000-0002-3662-5577
Περίληψη

Η αναπαραγωγή στους φυτικούς οργανισμούς συνοδεύεται συχνά από σημαντικό αριθμό διαισθητικών ιδεών των μαθητών που ανιχνεύονται στο πεδίο της έρευνας διεθνώς. Πολλές διδακτικές προτάσεις που προτείνονται για την τροποποίηση αυτών των ιδεών περιορίζονται στη μακροσκοπική παρατήρηση ανθέων ή και τη χρήση κατάλληλου εποπτικού υλικού, προκειμένου οι μαθητές να αναγνωρίσουν την ικανότητα των φυτών για εγγενή πολλαπλασιασμό και να συσχετίσουν τον κύκλο γονιμοποίησης με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους. Με δεδομένο ότι στο Ελληνικό σχολείο εντοπίζεται πολύ μικρός αριθμός προτάσεων εργαστηριακής διδασκαλίας στο πεδίο αυτό, στο παρόν άρθρο αναπτύσσεται μια διδακτική πρόταση που περιλαμβάνει τόσο τη μικροσκόπηση του άνθους του φυτού Λίλιουμ σε στερεοσκόπιο όσο και την in vitro εκβλάστηση γυρεόκοκκων των φυτών Ρόκα, Βιβούρνο και Σπάρτο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρο Καλής Πρακτικής
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.