Τα Μοντέλα της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών: επιστημολογική προσέγγιση και συνοπτική περιγραφή


¨Έρευνα για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία, Τόμος 2, Αρ. 1 (2022)
Δημοσιευμένα: Δεκ 18, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
παιδαγωγική γνώση περιεχομένου διδασκαλία φυσικών επιστημών
Μαρία Χαϊτίδου
Περίληψη

Το άρθρο αφορά βιβλιογραφική επισκόπηση των μοντέλων της Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου (ΠΓΠ) Φυσικών Επιστημών (ΦΕ). Τα 21 μοντέλα της ΠΓΠ ΦΕ, τα οποία προέκυψαν από τη σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση, παρουσιάζονται ως προς: α) την επιστημολογική φύση της ΠΓΠ, β) τις ομοιότητες και τις διαφορές των συστατικών της ΠΓΠ, γ) το θεωρητικό τους υπόβαθρο και δ) τις γραφικές αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούνται. Επίσης, εξετάζεται η σχέση των μοντέλων της ΠΓΠ με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, οι επιστημολογικές προσεγγίσεις της ΠΓΠ περιλαμβάνονται σε ένα νοητό συνεχές που αναπτύσσεται μεταξύ δύο άκρων: το Μοντέλο Ενσωμάτωσης και το Μοντέλο Μετασχηματισμού. Ο αριθμός των μοντέλων στα οποία περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο είναι σχετικά μικρός. Τέλος, στα μοντέλα που περιγράφουν την ΠΓΠ, αναγνωρίζονται ποικίλες γραφικές αναπαραστάσεις, όπως ελλείψεις, παραλληλόγραμμα μέσα σε παραλληλόγραμμα, διαγράμματα τύπου Venn και παραλληλόγραμμα που συνδέονται με βέλη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρο Ερευνητικό
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.