Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Το περιοδικό τοποθετείται στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ο όρος-κλειδί Critical Issues (Κρίσιμα Ζητήματα) αντανακλά τον στρατηγικό μας στόχο για ανάπτυξη κριτικού διαλόγου μεταξύ των εκπαιδευτών ενηλίκων αναφορικά με ζητήματα κρίσιμα, που θέτουν υπό αμφισβήτηση στερεοτυπικές αντιλήψεις, και ενδεχομένως παραμένουν ανοικτά ερωτήματα, δεδομένης της αμφίρροπης, αμφιλεγόμενης, παραμελημένης, παρεξηγημένης ή ελλιπώς ανεπτυγμένης προσέγγισής τους στη βιβλιογραφία. Έτσι, ελπίζουμε ότι το περιοδικό θα συμβάλει στην προώθηση των ιδεών και αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με έμφαση στον κριτικό στοχασμό και τη μάθηση με στόχο την αλλαγή.

Ο τίτλος του περιοδικού είναι πλέον ADULT EDUCATION Critical Issues, προσδιορίζοντας ότι ο όρος «κρίσιμα ζητήματα» σηματοδοτεί:

• επαναπροσδιορισμό ή κριτική αποτίμηση προβληματικών θεωρήσεων, θεωρητικών προσεγγίσεων ή κοινωνικών φαινόμενων

• αμφισβήτηση αντιλήψεων ή πρακτικών που εκλαμβάνονται ως δεδομένες

• διερεύνηση ποικίλων, διαφορετικών, εναλλακτικών αμφιλεγόμενων ή αντιτιθέμενων θεωρήσεων

• διερεύνηση παραγνωρισμένων ή υποτιμημένων θεωρήσεων που είναι ωστόσο ενδιαφέρουσες και προκλητικές

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Τα προς δημοσίευση άρθρα αξιολογούνται με το σύστημα «τυφλής – διπλής» αξιολόγησης, δηλαδή στέλνονται ανώνυμα (χωρίς τα στοιχεία των συγγραφέων) από τη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού σε δύο κριτές με εξειδίκευση στη θεματική περιοχή του άρθρου.

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Το περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στα περιεχόμενά του, με βάση την αρχή ότι η ελεύθερα διαθέσιμη στο κοινό έρευνα υποστηρίζει την παγκόσμια ανταλλαγή γνώσεων.

Επιστημονική επιτροπή – Κριτές

Μέλη από την ελληνική κοινότητα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΟΣ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ελλάδα

ΑΡΜΑΟΣ ΡΕΜΟΣ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα

ΒΑΪΚΟΥΣΗ ΔΑΝΑΗ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα

ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΗΣ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ελλάδα

ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΓΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠανεπιστήμιο Νεάπολις, Κύπρος

ΓΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

ΖΑΡΙΦΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα

ΚΑΡΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα

ΚΕΔΡΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

ΚΟΡΡΕ ΠΑΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα

ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα

ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΠΑΡΗΣ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα

ΡΑΪΚΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα

ΣΙΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

ΤΣΙΜΠΟΥΚΛΗ ΑΝΝΑ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα  

ΦΙΛΛΙΠΣ ΝΙΚΗ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα 

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΣΗΦ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ελλάδα

 

Μέλη από τη διεθνή κοινότητα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

BUERGELT PETRA, University of Canberra, Australia

FABRI LORETTA, University of Siena, Italy

FEDELI MONICA, University of Padova, Italy

FINNEGAN FERGAL, National University of Ireland, Ireland

FLEMING TED, Columbia University, USA

GOUGOULAKIS PETROS, University of Stockholm, Sweden

HOGGAN CHAD, North Carolina State University, USA

HOGGAN KLOUBERT TETYANA, University of Augsburg, Germany

IRELAND TIMOTHY, Federal University of Paraiba, Brazil

KASL ELISABETH, Independent Scholar, USA

LAWRENCE RANDEE LIPSON, Columbia University, USA 

MARSICK VICTORIA, Columbia University, USA

MAYO PETER, University of Malta, USA

NIKOLAIDES ALIKI, University of Georgia, USA 

POPOVIC KATARINA, University of Belgrade, Serbia

STRIANO MAURA, University of Naples Federico II, Italy

TAYLOR KATHLEEN, Saint Mary’s College of California, USA

WELSH MARGUERITE, Saint Mary’s College of California, USA

Sponsors

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου.  Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.

Ιστορικό περιοδικού

Ιστορία του περιοδικού

 

Το περιοδικό της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων άρχισε να κυκλοφορεί το 2004, αποκλειστικά για τα μέλη της. Εκείνη την εποχή ελάχιστη ελληνόγλωσση βιβλιογραφία υπήρχε για την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Υπήρχε, λοιπόν, ένα μεγάλο κενό, που χρειαζόταν να καλυφθεί προκειμένου το ενδιαφερόμενο ελληνικό κοινό – που στο μεταξύ αυξανόταν λόγω του πολλαπλασιασμού των προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και των σχετικών σπουδών που είχαν αρχίσει στο ΕΑΠ και σε άλλα πανεπιστήμια – να μπορεί να έλθει σε επαφή με τις επιστημονικές προσεγγίσεις, τις τάσεις και τα ερευνητικά δεδομένα του πεδίου.

Αυτό τον ρόλο ανέλαβε το περιοδικό Εκπαίδευση Ενηλίκων, που άρχισε να οικοδομεί μια επιστημολογική παράδοση. Το περιοδικό είχε εξασφαλίσει την υποστήριξη κορυφαίων στοχαστών, όπως οι Peter Jarvis, Collin Griffin, Alan Rogers, Phil Race, οι οποίοι συνέβαλαν ως Επιστημονικοί Σύμβουλοι. Σημειώνεται ότι το περιοδικό δεν περιοριζόταν στη δημοσίευση άρθρων, αλλά είχε επιπλέον στήλες που αφορούσαν σε βιβλιοκριτικές, συνεντεύξεις και προσωπογραφίες στοχαστών, νέα και δράσεις από το πεδίο και εμβληματικά κείμενα που επηρέασαν τη θεωρία και πράξη της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Όλα αυτά έγιναν με την εθελοντική σπουδαία δουλειά, που προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια συνεργάτες της Ένωσης. Κατά καιρούς συνεισέφεραν στο περιοδικό οι παρακάτω συνεργάτες της ΕΕΕΕ:

Επιμελητές ύλης:  Κατερίνα Κεδράκα, Γιώργος Κουλαουζίδης

Συντακτική Επιτροπή: Δήμητρα Ανδριτσάκου, Μαρία Καγιαβή, Αιτωλία Κάραλη, Μαριάνθη Καρατζά, Έφη Κωσταρά, Πιέρα Λευθεριώτου, Κώστας Μάγος

Επιστημονική Επιτροπή Κριτών: Ευγενία Αρβανίτη, Ρέμος Αρμάος, Δανάη Βαϊκούση, Ευθύμης Βαλκάνος, Βιβή Βασσάλα, Δημήτρης Βεργίδης, Λαμπρίνα Γιώτη, Νάσια Δακοπούλου, Ανδρέας Δημητρόπουλος, Άγγελος Ευστράτογλου, Σοφία Καλογρίδη, Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου, Θανάσης Καραλής, Κατερίνα Κεδράκα, Αλέξης Κόκκος, Μαρία Κορρέ-Παυλή, Αλεξάνδρα Κορωναίου, Γιώργος Κουλαουζίδης, Μανώλης Κουτούζης, Θόδωρος Κουτρούκης, Αντώνης Λιοναράκης, Κώστας Μάγος, Γεωργία Μέγα, Ζαχαρίας Παληός, Δήμητρα Πάντα, Ιωάννα Παπαβασιλείου, Δημήτρης Πατρώνας, Μάνος Παυλάκης, Μπάμπης Πουλόπουλος, Ελένη Πρόκου, Νατάσσα Ράικου, Νίκος Σηφάκης, Άννα Τσιμπουκλή, Ιωσήφ Φραγκούλης, Νίκη Φίλλιπς.

Έκτοτε, το περιοδικό παρέμεινε σταθερό στους στόχους του. Εκδόθηκαν ανελλιπώς, κάθε τετράμηνο, 49 τεύχη, που φιλοξένησαν μετά από κρίση επιστημονικής επιτροπής κριτών μεγάλο αριθμό κειμένων Ελλήνων στοχαστών, καθώς και μεταφράσεις κειμένων, αφιερώματα σε ειδικά θέματα, συνεντεύξεις, επισκοπήσεις, προσωπογραφίες.

Ωστόσο, οι καιροί άλλαξαν. Η ελληνική κοινότητα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων διευρύνθηκε σημαντικά και έκανε αισθητή την παρουσία της στο διεθνή χώρο με εκδόσεις, δημοσιεύσεις, παρουσία σε συνέδρια, Ευρωπαϊκά προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες. Αισθανθήκαμε ότι πολλοί στο εξωτερικό ενδιαφέρονται για τις απόψεις μας. Ταυτόχρονα, διαμορφώθηκε η ανάγκη το έργο των Ελλήνων μελετητών να δημοσιοποιείται όσο γίνεται πιο πλατιά.  Για αυτούς τους λόγους το περιοδικό διατηρώντας τις βασικές αρχές του, χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), έγινε από τα τέλη του 2021 δίγλωσσο (ελληνικά – αγγλικά) και ανοικτής πρόσβασης, ώστε το περιεχόμενό του να διαχέεται σε όσο το δυνατόν περισσότερους, να επιτυγχάνεται η προσέλκυση υψηλού επιπέδου άρθρων από όλο τον κόσμο και να αυξάνεται η διεθνής αναγνωρισιμότητα των συγγραφέων.

Ο τίτλος του περιοδικού είναι πλέον Adult Education: Critical Issues, προσδιορίζοντας ότι ο όρος «κριτικά θέματα» σηματοδοτεί:

• επαναπροσδιορισμό ή κριτική αποτίμηση προβληματικών θεωρήσεων, θεωρητικών προσεγγίσεων ή κοινωνικών φαινόμενων

• αμφισβήτηση αντιλήψεων ή πρακτικών που εκλαμβάνονται ως δεδομένες

• διερεύνηση ποικίλων, διαφορετικών, εναλλακτικών αμφιλεγόμενων ή αντιτιθέμενων θεωρήσεων

• διερεύνηση παραγνωρισμένων ή υποτιμημένων θεωρήσεων που είναι ωστόσο ενδιαφέρουσες και προκλητικές

 

Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής είναι διακεκριμένοι στοχαστές από τον διεθνή και ελληνικό χώρο:

Μέλη από τη διεθνή κοινότητα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Loretta Fabri

Monica Fedeli

Ted Fleming

Fergal Finnegan

Chad Hoggan

Timothy Ireland

Elisabeth Kasl

Tetyana Kloubert

Randee Lipson Lawrence

Peter Mayo

Victoria Marsick

Aliki Nikolaides

Katarina Popovic

Maura Striano

Kathleen Taylor

Marguerite Welsh

Μέλη από την ελληνική κοινότητα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Πάνος Αναστασιάδης

Ρέμος Αρμάος

Δανάη Βαϊκούση

Ευθύμης Βαλκάνος

Πέτρος Γουγουλάκης

Χρήστος Γούλας

Λαμπρίνα Γιώτη

Γιώργος Ζαρίφης

Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου

Αλεξάνδρα Κορωναίου

Μαρία Κορρέ-Παυλή

Γιώργος Κουλαουζίδης

Μανώλης Κουτούζης

Πάρης Λιντζέρης

Θωμάς Μπαμπάλης

Μάνος Παυλάκης

Χαράλαμπος Πουλόπουλος

Νίκος Σιφάκης

Άννα Τσιμπουκλή

Νίκη Φίλλιπς

Σήφης Φραγκούλης

 

Το κατά πόσο η έκβαση όλων των παραπάνω θα έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν τα μέλη της Ένωσης και ευρύτερα η κοινότητα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, θα συμμετάσχουν ενεργητικά στο εγχείρημα με συγγραφή άρθρων, συμμετοχή στο διάλογο, αξιοποίηση και διάδοση του περιοδικού. Η ελληνική κοινότητα αποκτά μια επιπλέον δυνατότητα να ενδυναμώσει τη γνώση και την επιστημονική της παραγωγή, και να αναπτύξει παρουσία, σχέσεις και συνέργειες στο διεθνή χώρο.

Ας αξιοποιήσουμε τη συγκυρία.