Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Το περιοδικό «ADULT EDUCATION Critical Issues» εκδίδεται από την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που ιδρύθηκε το 2004. Η ΕΕΕΕ αποτελεί μια αναγνωρισμένη και πολύ ενεργή κοινότητα έρευνας και πρακτικής στην Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, γεφυρώνοντας τις θεωρητικές προσεγγίσεις της κριτικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με πρακτικά αποτελέσματα μέσα από τα πολυάριθμα προγράμματα εκπαίδευσης που έχει πραγματοποιήσει σε πολλούς οργανισμούς.

Ανακοινώσεις


The Palgrave Handbook of Learning for Transformation

2022-03-26

The International   Transformative Learning Association (ITLA) recently published “The Palgrave Handbook of Learning for Transformation”, an interesting proposition for those who are engaged and want to dig in this adults’ learning theory. The handbook “offers an expanded discourse on transformative learning by making the turn into new passageways to explore the phenomenon of transformation”. Editors are some very active and well-known scholars and members of ITLA: Aliki Nicolaides, Saskia Eschenbacher, Petra T. Buergelt, Yabome Gilpin-Jackson, Marguerite Welch, and Mitsunori Misawa.

The Palgrave Handbook of Learning for Transformation

Σχετικά με το περιοδικό

2021-11-05

Το ADULT EDUCATION Critical Issues είναι ένα επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ). Εκδίδεται δυο φορές τον χρόνο και δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα. Στοχεύει στη διάδοση της έρευνας που παράγεται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Στοχεύει επίσης στην ενθάρρυνση του επιστημονικού και διεπιστημονικού διαλόγου, καθώς και στη διάδοση επιστημονικών γνώσεων.

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 1 Αρ. 1 (2021): Τεύχος 1

Δημοσιευμένα: 09-12-2021

Προβολή όλων των τευχών