Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Σχετικά με το περιοδικό

05-11-2021

Το ADULT EDUCATION Critical Issues είναι ένα επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ). Εκδίδεται δυο φορές τον χρόνο και δημοσιεύει πρωτότυπες εργασίες στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα. Στοχεύει στη διάδοση της έρευνας που παράγεται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Στοχεύει επίσης στην ενθάρρυνση του επιστημονικού και διεπιστημονικού διαλόγου, καθώς και στη διάδοση επιστημονικών γνώσεων.

 Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού αποτελείται από κορυφαίους επιστήμονες του χώρου από όλο τον κόσμο και ενθαρρύνει συνεισφορές που αφορούν νέες εξελίξεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Επικεντρώνεται στον βασικό όρο Κρίσιμα Ζητήματα που αντικατοπτρίζει τον στρατηγικό στόχο να αναπτυχθεί ένας κριτικός διάλογος μεταξύ εκπαιδευτών ενηλίκων για κρίσιμα ζητήματα που αμφισβητούν στερεότυπες αντιλήψεις και ανοιχτά ερωτήματα που συμβάλλουν στην προώθηση ιδεών και αρχών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων με έμφαση στον κριτικό προβληματισμό και τη μάθηση για αλλαγή.