Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

The Palgrave Handbook of Learning for Transformation

26-03-2022

The International   Transformative Learning Association (ITLA) recently published “The Palgrave Handbook of Learning for Transformation”, an interesting proposition for those who are engaged and want to dig in this adults’ learning theory. The handbook “offers an expanded discourse on transformative learning by making the turn into new passageways to explore the phenomenon of transformation”. Editors are some very active and well-known scholars and members of ITLA: Aliki Nicolaides, Saskia Eschenbacher, Petra T. Buergelt, Yabome Gilpin-Jackson, Marguerite Welch, and Mitsunori Misawa.

The Palgrave Handbook of Learning for Transformation