Διασφάλιση της ταυτότητας αρχαιολογικών αντικειμένων, έργων τέχνης και τεχνολογικά πιστών αντιγράφων με μη καταστρεπτικές τεχνικές και τεχνολογίες ενσωματωμένης στοιχειακής σήμανσης (ΤΕΣΣ)


Δημοσιευμένα: Oct 31, 2013
Ιωάννα Ασλάνη
Ελένη Αλούπη - Σιώτη
Ανδρέας-Γερμανός Καρύδας
Βασίλης Πασχάλης
Περίληψη
Δεν παρατίθεται περίληψη.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μελέτες
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ιωάννα Ασλάνη, THETIS authentics EPE
Χημικός μηχανικός
Ελένη Αλούπη - Σιώτη, THETIS authentics EPE
Χημικός-αρχαιομέτρης
Ανδρέας-Γερμανός Καρύδας, Institute of Nuclear and Particle Physics N.C.S.R. 'Demokritos'
Φυσικός
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)