Τόμ. 9 (2009)

Δημοσιευμένα: 2009-10-31

Μουσείο Μπενάκη. Οι εκδόσεις 1935-2009: παρουσίαση του τόμου

Αντώνης Κωτίδης, Χαράλαμπος Μπακιρτζής, Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου, Ηρακλής Παπαϊωάννου