Συντακτική ομάδα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθυντές Σύνταξης

Γιαννούλα Φλώρου, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας 

Άγγελος Μάρκος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αναπληρωτές Διευθυντές Σύνταξης

Σοφία Αναστασιάδου, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Νικόλαος Κουτσουπιάς, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γεώργιος Μενεξές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Θόδωρος Χατζηπαντελής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επίτιμος Διευθύντής Σύνταξης

Γιάννης Παπαδημητρίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας