Το περιοδικό ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ αποτελεί από το 2001 την επίσημη επιστημονική έκδοση της Ελληνικής Εταιρίας Ανάλυσης Δεδομένων (ΕΕΑΔ). Πρώτος διευθυντής σύνταξης του περιοδικού ήταν ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Γιάννης Παπαδημητρίου.

Το 2019, κατόπιν απόφασης της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΑΔ, το ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ μετατρέπεται σε περιοδικό 'ανοικτής πρόσβασης' (open access)

Το περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπες θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις που έχουν σχέση με την εξέλιξη των μεθόδων της Ανάλυσης Δεδομένων (Analyse des Données) και τις εφαρμογές τους σε ποικίλα επιστημονικά πεδία.

Εκδίδεται μία φορά τον χρόνο και δημοσιεύει εργασίες στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ