Τόμ. 14 (2004)

Δημοσιευμένα: 2015-03-17

Αριστόβουλος Μάνεσης: (1922-2000)

Εμμανουήλ Ρούκουνας

Αγλαΐα Αγιουτάντη: (1912-1999)

Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου

Ελένη Ν. Παπανικολάου: (1912-1999)

Σταύρος Θ. Ανεστίδης