Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία: Δ' σύλλογοι Κιλικίας, Μυσίας και Παφλαγονίας: Προσθήκες στα δημοσιεύματα Α', Β', Γ'


Δημοσιευμένα: Jan 1, 2004
Κυριακή Μαμώνη
Λήδα Ιστικοπούλου
Περίληψη

L’étude se réfère à l’activité associative en Cilicie, Mysie et Paflagonie. Ainsi
se complète Γ étude des associations de toute l’Asie Mineure.
En outre, la recherche a découvert des associations qui n’étaient pas connues
ni parues dans les articles antérieures sur les associations de T Hellénisme de
l’Asie Mineure et qui maintenant s’exposent dans la partie de F article intitulée
«Additions».

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)