Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία: Γ' σύλλογοι Καππαδοκίας και Πόντου


Δημοσιευμένα: Jan 1, 1986
Κυριακή Μαμώνη
Περίληψη

L’étude se réfère à l'activité associative de Cappadoce et de Pont,
deux grandes régions isolées, presque détachées d’autres foyers de
l’Hellénisme d’Asie Mineure. Cinq secteurs généraux y sont présentés
vers lesquels se tourna cette activité depuis la seconde moitié du 19ème
siècle, a) La diffusion de l’instruction hellénique aux Grecs turcophones
par la constitution et le maintien notamment des écoles d’enseignement
primaire, b) la bienfaisance, c) le support de l'Orthodoxie, d) la culture
générale variée, e) la coopération professionnelle.
L’auteur procure des renseignements concernant la fondation et la fonction
des associations des régions précités en se basant à des sources
directes éditées (actes, comptes rendus, périodiques de l’époque etc.) ou
inédites, provenant des Archives Générales de l’État, du Centre d’Études
d’Asie Mineure, des Archives de la société d’Athènes «Anatolie». Ces
renseignments, souvent fragmentaires, s’ils ne suffisent pas pour donner
l’image complète de l’histoire de toutes les associations citées, démontrent
au total une véritable conquête au domaine social dans les communautés
grecques de Cappadoce et de Pont.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)