Ο Ελληνικός φιλολογικός σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως: Ο Βενιζέλος και η Μικρασιατική εκστρατεία (από το αρχείο Κ.Μισαηλίδη)


Δημοσιευμένα: Jan 1, 1983
Κυριακή Μαμώνη
Περίληψη

Journal personnel de K. Missailidès, correspondant de guerre attaché
au front d’Asie Mineure, divulgue des aspects remarquables ayant trait
à la vie politique et intellectuelle de Constantinople au cours de l’expédition
d’Asie Mineure, et plus spécifiquement après la chute de El. Vénizélos.
Les éléments qu’a concentrés K. Missailidès dans son journal se
résument en deux phases principales.
La conférence d’Od. Andréadès, membre du conseil administratif de
l’Association Littéraire Hellénique de Constantinople, à sujet “La grande 

Idée”, et le passage sous silence du créateur de la grande idée El. Vénizélos,
ont provoqué le mécontentement des auditeurs. Au contraire,
les conférences en langue parlée de K. Missailidès sur les victoires de
l’armée hellénique à Sangarios, du haut de la tribune de la même Association,
ont soulevé l’enthousiasme de la communauté de Constantinople.
La presse à l’époque versa beaucoup d’encre sur les réactions causées
par toutes ces manifestations, et a donné plusieurs interprétations
contradictoires. Le passage sous silence de El. Yénizélos par Andréadès
doit être considéré comme une manoeuvre maladroite isolée ou bien encore
extrêmement circonspecte, ne reflétant d’aucune façon la position
oflicielle de la grande Association, position qui reconnaissait sans hésitation
la personnalité et l’oeuvre du grand homme d’état grec. En ce qui
concerne les conférences de K. Missailidès tant de leur sujet (victoires
de l’armée hellénique) tout comme de leur langue populaire, elles s’incorporent
dans le climat général du grand idéalisme Vénizélien et de la
lutte des libéraux vers le maintien de la langue parlée. L’Association
Littéraire Hellénique de Constantinople, qui a rendu des services inestimables
à l’Hellénisme asservi, malgré sa dévotion à El. Vénizélos a incarné
du point de vue linguistique l’esprit du conservatisme.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)