Ο πατριάρχης Γρηγόριος ΣΤ' και η Καραμανλιδική μετάφραση της "Ορθόδοξης διδασκαλίας" του Πλάτωνος Μόσχας από τον Παΐσιο Καισαρείας


Δημοσιευμένα: Jan 1, 1988
Κυριακή Μαμώνη
Περίληψη

The author discusses the Patriarchal manuscript code 204(320) now deposited
in the General State Archives in Athens. This code as well as code 69 of the
Benaki Museum, refer to the establishment of the «Central Patriarchal Committee
of Constantinople» by Patriarch Gregory VI and its activity in the years
1836-1839 and 1846. Among the contents of code 204 of special interest is the
patriarchal criticism of the Karamanli edition of the «Orthodox Catechism»
originally composed by the Metropolitan of Moscow Plato and translated by
Paisius, Metropolitan of Caesarea, for the spiritual needs of his Turkish-speaking
flock in the interior of Asia Minor (Cappadocia). Paisius’s intention in
issuing the translation was to counter the prosyletizing activities of Protestant
missionaries among his flock. From the evidence of the code the following
interesting conclusion can be drawn: since 1836 the Patriarchate of Constantinople
censored not only the publications of the Protestant missionaries but
also works by Orthodox authors, writing in defence of the Orthodox faith. The
case of Metropolitan Paisius is a characteristic one. Though he was a close 

collaborator of the Patriarch and also a senior prelate noted for his devotion to
his pastoral duties, he did not avoid the severity of patriarchal censorship to
which he had to answer for his translation.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)