| More

Η Ελληνική Αγορά Εργασίας μετά την Κρίση του 2008: Απορρύθμιση, Αναθέσμιση και Αποκέντρωση

Views: 167 Downloads: 92
Κουτρούκης Θεόδωρος
Κουτρούκης Θεόδωρος

Περίληψη


Εξαιτίας ενός πελώριου δημόσιου χρέους η Ελλάδα υποχρεώθηκε να ζητήσει εξωτερική χρηματοδότηση από την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ και δεσμεύθηκε να εφαρμόσει μεταρρυθμιστικά μετρά (Μνημόνια). Το πραγματολογικό υλικό των ετών 2010-16 δείχνει τις ακόλουθες εξελίξεις: α) υψηλότερη ευελιξία στην αγορά εργασίας β) μείωση των κατώτερων μισθών στο εθνικό και το κλαδικό επίπεδο γ) αποκέντρωση των διαδικασιών και μια τάση της διαπραγματευτικής διεργασίας από το κλαδικό και επαγγελματικό επίπεδο προς το επιχειρησιακό δ) εγκατάλειψη ή δραστικό περιορισμός του ρόλου της διαιτησίας για αρκετά χρόνια ε) προώθηση των τοπικών συμφώνων απασχόλησης. Σκοπός της εργασίας είναι να αποτιμήσει την επίδραση των προγραμμάτων των ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ στο ελληνικό σύστημα εργασιακών σχέσεων, με τη χρήση της ανάλυσης των θεσμικών μεταβολών στην αγορά εργασίας και τις διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου. Συνοψίζοντας, η κρίση επιτάχυνε την οργανωμένη αποκέντρωση και ενίσχυσε την τάση προς την κυριαρχία των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων. 


Λέξεις κλειδιά


Αγορά Εργασίας; Πολιτική Απασχόλησης; Κρίση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βενιέρης, Δ. (2011) «Κρίση Οικονομίας, Απορρύθμιση Κοινωνικής Πολιτικής: η νέα «μικροελληνική» καταστροφή 2010-11», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, σελ 134-135, Α’-Β’, σελ. 101-131.

Ζαμπαρλούκου, Σ. (2014), «Ο κοινωνικός διάλογος και οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας πριν και μετά την κρίση», στο Σ.Ζαμπαρλούκου και Μ.Κούση, Κοινωνικές όψεις της κρίσης στην Ελλάδα, Αθήνα: Πεδίο, σελ. 247-272.

Glassner, V. Keune, M. (2010), “Negotiating the crisis? Collective Bargaining in Europe during the economic downturn”, WP 10, Geneva, International Labour Office.

Hyman, R. (2010), “Social dialogue and industrial relations during the economic crisis: Innovative practices or business as usual?”, WP 10, Geneva, International Labour Office.

Ιωάννου, Χ, και Παπαδημητρίου, Κ. (2013), «Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα τα έτη 2011 και 2012: Τάσεις και Προοπτικές», Αθήνα: ΟΜΕΔ (Μελέτες–Έρευνές Νο 2).

Ιωάννου, Χ. (2011), «Τεκτονικές Αλλαγές στο σύστημα διαμόρφωσης μισθών, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών», 134-135, Α-Β, σελ. 133-164.

Ιωάννου, Χ. (2015), «Συλλογικές διαπραγματεύσεις, ΣΣΕ και μισθοί στην ελληνική οικονομική κρίση», Επιθεώρησις Εργατικου Δικαίου, 74 (11), σελ. 1373-1401

Κουζής, Γ. (2015), «Η εργασία στο απόσπασμα κατά την περίοδο της Κρίσης και των Μνημονίων», Κοινωνική Πολιτική, 3, σελ. 7-18.

Koukiadaki, A. and Kretsos, L. (2012), “Opening Pandora’s box: the sovereign debt crisis and labour market regulation in Greece”, Industrial Law Journal, 41 (3), pp. 276-304.

Κουτρούκης, Θ. (2004), «Ο κοινωνικός διάλογος σε τοπική κλίμακα: Το παράδειγμα της Ημαθίας», Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 40, σελ. 149-169.

Koutroukis, T. and Kretsos, L. (2004), “Social Dialogue in Greece: the national and the local dimension, in Labour”, Athens: Institute for Urban Environment and Human Resources.

Koutroukis, T. and Kretsos, L. (2008), “Social Dialogue in areas and times of depression: Evidence from social Greece”, African Journal of Business Management, 2 (3).

Koutroukis, T. and Roukanaσ, S. (2016) “Social Dialogue in the Era of Memoranda: The consequences of Austerity and Deregulation measures on the Greek Social Partnership Prosess”, in A. Karassavoglou, Z. Aranelović. S. Marinković and P. Polychronidou (Eds), The first decade of living with the Global Crisis, Ecoomic and Social Developments in the Balkna, and Eastern Europe, Cham: Springer, pp. 73-82

Koutsoukis, N-S. and Roukanas, S. (2011), “The [Greek] Crisis that should have been avoided”, Scientific Bulletin/Economic Sceinces, 10(1), pp. 20-27.

Κυριακουλιας, Π. (2012), «Οι Εργασιακές Σχέσεις μετά το Μνημόνιο: Πανόραμα της μεταρρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας: 2010-1012», ΕΙΕΑΔ, Άρθρα και Μελέτες, 2/2012.

Lanara- Tzotze, Z. (2013) “Tha impact of anti-crisis measures and the social and empoymet situation: Greece”, European Economic and Social Committee.

Lavdas, K. (2007), “Interest Groups in Disjointed Corporatism: Social Dialogue in Greece and European 'Competitive Corporatism' “, West European Politics, 28:2, pp. 297 – 316.

ΟΚΕ (1999), «Κοινωνικός διάλογος στη Νοτιανατολική Ευρώπη», Γνώμη 29, Αθήνα.

OKE (2002), “Social Dialogue in Greece: Assessment-Trends- Prospects”, (opinion), Athens.

ΟΜΕΔ (2012α), Θεσμικό Πλαίσιο Συλλογικών Διαπραγματεύσεων Μεσολάβησης και Διαιτησίας (επικαιροποιημένη νομοθεσία) Αθήνα, ΟΜΕΔ.

ΟΜΕΔ (2012β), Ετήσια Εκθεση 2011, Αθήνα: ΟΜΕΔ

ΟΜΕΔ (2013), Ετήσια Εκθεση 2012, Αθήνα: ΟΜΕΔ

ΟΜΕΔ (2014), Ετήσια Εκθεση 2013, Αθήνα: ΟΜΕΔ

ΟΜΕΔ (2015), Ετήσια Εκθεση 2014, Αθήνα: ΟΜΕΔ

ΟΜΕΔ (2016), Ετήσια Εκθεση 2015, Αθήνα: ΟΜΕΔ

Patra, E. (2012), “Social dialogue and Collective bargaining in the time of Crisis: The case of Greece”, Working paper No 38, Geneva, ILO.

Tsarouhas, D. (2012), “The political origins of the Greek Crisis Domestic Failures and the EU Factor”, Insight Turkey, 14, 2, pp. 83-98.

Vogiatzoglou, M (2014), “Die griechische Gewerkschaftbewegung: Protest und Sozialbewegungen im Kontext der austeritatspolitiki”, WSI Mitteilungen, 5.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Κουτρούκης Θεόδωρος

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.