| More

Κοινωνική επιχειρηματικότητα και σωφρονιστική. Προτεινόμενο μοντέλο εργασιακής επανένταξης έγκλειστων και αποφυλακισμένων στην Ελλάδα

Views: 932 Downloads: 923
Χρήστος Τσιλίκης, Ελένη Μαρία Γάκου
Χρήστος Τσιλίκης, Ελένη Μαρία Γάκου

Περίληψη


Το παρόν άρθρο αφορά στη διερεύνηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων εντός και εκτός σωφρονιστικών καταστημάτων στην Ελλάδα από έγκλειστους και πρώην έγκλειστους αντίστοιχα. Αρχικά γίνεται μια ιστορική αναδρομή στο δικαίωμα για εργασία για τα άτομα που διαβιούν σε καταστήματα κράτησης ενώ ακολουθεί κριτική αποτίμηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου στη χώρα σε σχέση με τις ευκαιρίες απασχόλησης που αυτό προσφέρει. Αποτιμώνται οι προοπτικές ανάπτυξης Κοινωνικών Επιχειρήσεων τόσο εντός όσο και εκτός των καταστημάτων κράτησης ενώ προτείνεται ένα μοντέλο συνεργασίας ανάμεσα σε φορείς του Τρίτου, Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις και γενικότερα οι φορείς του Τρίτου Τομέα δύνανται να δραστηριοποιηθούν επιτυχώς στο πεδίο της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης ή επανένταξης έγκλειστων ή αποφυλακισμένων ενώ παρατίθενται παραδείγματα συμπράξεων από το εξωτερικό. Θεμελιώνεται η επιχειρηματολογία υπέρ της αναγκαιότητας των συμπράξεων τόσο σε όρους οικονομίας όσο και απόδοσης καθώς επίσης υπογραμμίζεται η ανάγκη για ανάπτυξη προγραμμάτων των οποίων η αποτελεσματικότητα θα αποτιμάται βάσει ανάπτυξης δεικτών. Με γνώμονα τα παραπάνω καλά παραδείγματα αναπτύσσεται ένα πρότυπο μοντέλο σύμπραξης μεταξύ Τρίτου, Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα  το οποίο δομείται και αναλύεται στα επιμέρους χαρακτηριστικά του στην πρόταση μας και αφορά την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος στις αγροτικές φυλακές της χώρας.


Λέξεις κλειδιά


Κοινωνική Οικονομία; Σωφρονιστική

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Albrecht, H.-J. (1999). Penal Policies and Criminal Sanctions: A Look at Developments and Trends in Europe. In: The Changing Face of Crime and Criminal Policy in Europe. Ed. R. Hood. Occasional Paper No. 19. Centre for Criminological Research. University of Oxford, Oxuniprint, Oxford, 1-23

Araya, M., & Tomassetti, P. (2012). Working While in Prison: an Experience from Milano-Bollate Detention Centre.

Broome, K. M., & Joe, G. W. (2002). The role of social support following short-term inpatient treatment. The American Journal on Addictions, 11, 57-65.

Center for Global Development. (2013). Investing in Social Outcomes: Development Impact Bonds The Report of the Development Impact Bond Working Group.

CIRIEC. (2012). Study on the situation of the Social Economy in the European Union and candidate countries. European Economic and Social Committee.

Davis, L. M. (2013). Evaluating the Effectiveness of Correctional Education: A Meta-Analysis of Programs That Provide Education to Incarcerated Adults. Santa Monica, CA: RAND Corporaton, 2013i.

Davister, C. D. (2004). “Work Integration Social Enterprises in the European Union: An Overview of Existing Models”, EMES Working Papers (no. 04/04).

Davister, C., Defourny, J., & Gregoire, O. (2004). «Wise Integration Social Enterprises In The European Union: An Overview Of Existing Models», Centre d'Economie Sociale, University of Liège (Belgium).

DiMaggio, P. P.-W. (1983). "The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields", American Sociological Review, 48, April, pp.147-160. .

Durnescu, I. (2011). Resettlement research and practices. An international perspective.

Dyson Mike. (2011). Reducing reoffending among short sentenced male offenders from Peterborough prison, Social Impact Bonds, Social Finance.

Emma Disley, C. G. (2015). The payment by results Social Impact Bond pilot at HMP Peterborough: final process evaluation report, RAND Europe.

Enzo dal Verme. (2017). Vantage. Retrieved from https://medium.com/vantage/made-in-prison-a-new-model-of-sustainable-social-enterprise-9166c69eace8

Galitopoulou Stellina. (2016). Understanding Social Impact Bonds: ΟΑΣΑ.

Glenys Dame, S. (2016). Quality & Impact inspection, The effectiveness of probation work in Durham, An inspection by HM Inspectorate of Probation.

Green Penny. (2008). Prison work and social enterprise:the story of Barbed, The Howard League for Penal Reform, Esmee Fairbairn Foundation.

Griffiths, A., & Meinicke, C. (2014). Introduction to Social Impact Bonds and early intervention, Initial Report, Early Intervention Foundation.

HM Inspectorate of Prisons for Scotland. (2013). Report on HMP Low Moss.

Nyssens, M. (2006). Social Enterprise. At the crossroads of market, public policies and civil society. New York: Routledge.

Osborne, S. P., Bond, S., Dutton, M., & Elric Honore. (2012). The Opportunities and Challenges of the Changing Public Services Landscape for the Third Sector in Scotland: A Longitudinal Study Year One Report: Baseline Findings. Employment Research Institute, Edinburgh Napier University Business School & Centre for Public Services Research, University of Edinburgh Business School.

Ready for Business. (2017). Retrieved 09 02, 2017, from http://readyforbusiness.org/public-social-partnerships/: http://readyforbusiness.org/public-social-partnerships/

Simpson, D., & Brown, B. (1999). (Eds.) ‘Treatment process and outcome studies from DATOS’ Drug and Alcohol Dependence, 57(2). .

Αλεξιάδης, Σ. (2001). Σωφρονιστική, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. .

Γεώργιος Π. Νικολόπουλος. (2005). Το ζήτημα της επαγγελματικής επανένταξης των πρώην καταδίκων: θεωρητικές επισημάνσεις, ερευνητικά πορίσματα και κοινωνικές δράσεις. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών. 118. 2005, 95-118 .

ΕΠΑΝΟΔΟΣ. (2017). Retrieved 09 02, 2017, from http://www.epanodos.org.gr/web/guest/skopos-stochoi.

Μηλιώνη Α. Φωτεινή. (2015). Έγκλημα και Ποινική Καταστολή σε εποχή κρίσης. Τιμητικός Τόμος Καθηγητή Νέστορα Κουράκη, Τίτλος άρθρου: Προγράμματα επανένταξης αποφυλακισμένων.

ΟΟΣΑ. (2016). Social Impact Bonds: State of Play and Lessons Learnt.

ΟΟΣΑ. (2016). Policy Brief on Scaling the Impact of Social Enterprises: Policies for Social Enterprises.

ΟΟΣΑ. (2015). Social Impact Bonds: Promises & Pitfalls, Summary Report.

Πανούσης Γ. (1987). Θεμελιώδη Ζητήματα Εγκληματολογίας, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα.

Παπαθεοδώρου, Θ. (2002). Δημόσια Ασφάλεια & Αντεγκληματική Πολιτική. Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη.

Σπινέλλη, Κ. (2005). Εγκληματολογία – Σύγχρονες και παλαιότερες κατευθύνσεις, Αθήνα – Κομοτηνή, Σάκκουλας.

Τσιλίκης Α. Χρήστος. (2017). Από τις κοινωνικές υπηρεσίες στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων με σκοπό την ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Διδακτορική Διατριβή, Πάντειο.

Χάϊδου, Α. (2002). Το σωφρονιστικό σύστημα- ζητήματα θεωρίας και πρακτικής. Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Χρήστος Τσιλίκης, Ελένη Μαρία Γάκου

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.