1999: 98-99 Α'-Β' Ειδικό τεύχος: Σύγχρονη οικογένεια: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις

Δημοσιευμένα: 1999-01-01

Οικογένεια, ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα

Διονύσης Μπαλούρδος, Γιάννης Υφαντόπουλος

Οι νέοι αγρότες και ο γάμος: πρότυπα, αντιλήψεις και πρακτικές

Όλγα Ιακωβίδου, Αναστασία Βόλτσου, Βασιλική Χριστοφόρου