ΣΥΝΕΧΙΣΗ - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΝΕΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

2019-09-17

Υποβλήθηκαν εργασίες για το αφιέρωμα του περιοδικού για νέους ερευνητές και το πρώτο ειδικό τεύχος έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Για να συνεχισθεί η ενθάρρυνση νέων ερευνητών, το περιοδικό θα δεχθεί κι επόμενες υποβολές.

ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΕΣΜΙΑ: ΤΕΛΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ