Πληροφορίες για Αναγνώστες

Το περιοδικό ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ αποτελεί μέσο επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της ελληνικής ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας της μαθηματικής εκπαίδευσης, τα στελέχη και τους φορείς όπως και τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Επιπλέον επιδιώκει να αποτελέσεις ένα βήμα έκφρασης, δοκιμασίας και άσκησης για τους νέους ερευνητές