ΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟ 1998 ΚΑΙ ΤΟ 2015


Δημοσιευμένα: Jul 13, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
Μαθηματική εκπαίδευση Μαθηματικές επιδόσεις Συγκριτική μελέτη Γραπτές δοκιμασίες μέτρησης επίδοσης
Πέτρος Κλιάπης (Petros Kliapis)
Όλγα Κασσώτη (Olga Kassoti)
Περίληψη
Συγκριτικές μελέτες χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλά πεδία της επιστημονικής έρευνας. Ως μεθοδολογία έρευνας, η σύγκριση παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους των κοινωνικών επιστημών. Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται οι Μαθηματικές γνώσεις 292 μαθητών Στ΄ Δημοτικού από την περιοχή της Θεσσαλονίκης με τις ίδιες γραπτές δοκιμασίες που εξετάστηκαν οι μαθητές οι οποίοι συμμετείχαν το σχολικό έτος 1998-1999 στην «Έρευνα για εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις». Συγκρίνονται τα αποτελέσματα των δύο ερευνών και επιχειρείται μια πρώτη ερμηνεία για τις διαφορές στις επιδόσεις των μαθητών και το βαθμό που οι διάφοροι παράγοντες που εμπλέκονται στη μαθηματική εκπαίδευση επηρεάζουν τις επιδόσεις αυτές.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Πέτρος Κλιάπης (Petros Kliapis)
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Αναφορές
Azarian, R. (2011). Potentials and limitations of comparative method in Social Science. International Journal of Humanities and Social Science, 1 (4), 113-125.
Kennedy, M. (2008). Teachers thinking bbout their practice. In T. Good (Ed.), 21st Century Education : a Reference Handbook (pp. 13-21). California: Sage.
Απλακίδης, Ι. (2005). Δυσκολεύονται οι μαθητές στα μαθηματικά; Τι δείχνουν οι γραπτές επιδόσεις τους στις γενικές εξετάσεις. Πρακτικά του 22ου Πανελλήνιου Συνέδριου Μαθηματικής Παιδείας - Οι Σύγχρονες Εφαρμογές των Μαθηματικών και η Αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση (pp. 264-276). Λαμία.
Γερμανός, Δ., & Κλιάπης, Π. (2000). Οι στάσεις των εκπαιδευτικών του πιλοτικού προγράμματος ‘Ολοήμερο Σχολείο’ για την εισαγωγή των υπολογιστών στο σχολείο τους. Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνέδριου «Ελληνική Εκπαιδευτική και Παιδαγωγική Έρευνα» (pp. 514-530). Αθήνα.
Γκαράνης, Π. (2010). Η μαθηματική δραστηριότητα στη σχολική τάξη. Μεταπτυχιακή Εργασία. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα
Καλαβάσης, Φ. (1999). Οι αναγκαίες μεταβολές στις αντιλήψεις των διδασκόντων για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους. Πρακτικά του 16ου Πανελλήνιου Συνέδριου Μαθηματικής Παιδείας - Μαθηματικά, Νέα Γενιά και Κοινωνία (pp. 118-128). Λάρισα.
Καραγεώργος, Δ. (1998). To ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.). Το πρόγραμμα σπουδών (Π.Σ.), τα διδακτικά βιβλία (Δ.Β.) και συνοδευτικό διδακτικό υλικό (Δ.Υ.) για τα μαθηματικά της γενικής εκπαίδευσης (Γ.Ε.). Πρακτικά του 15ου Πανελλήνιου Συνέδριου Μαθηματικής Παιδείας - Τα Μαθηματικά στις νέες εκπαιδευτικές συνθήκες (pp. 229-250). Χίος.
Κασσώτη, Ό., Κλιάπης, Π., & Οικονόμου, Θ. (2006). Μαθηματικά Στ΄ Δημοτικού: Βιβλίο δασκαλου. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
Καφούση, Σ., & Χαβιάρης, Π. (1999). Οι απόψεις των δασκάλων του Δημοτικού σχολείου για τη μάθηση και τη διδασκαλία των Μαθηματικών. Πρακτικά του 16ου Πανελλήνιου Συνέδριου Μαθηματικής Παιδείας - Μαθηματικά, Νέα Γενιά και Κοινωνία (pp. 169-176). Λάρισα.
Κλιάπης, Π. (2013). Μαθηματικά: Μια εξελικτική διαδικασία από το Νηπιαγωγείο ως το Γυμνάσιο. Στο Α. Ήργης & Ό. Μακρή (Επιμ.), Γονείς: Τα παιδιά μας οδηγούν (pp. 43-61). Θεσσαλονίκη: Σύλλογος Γονέων Ασύλου του παιδιού.
Kliapis, P., & Kassoti, O. (2009). Innovative primary school Teachers’ In-service Training for Improving Mathematics Constructivist Learning. In Ad. Papastamatis, Ef.
Valkanos, G.K. Zarifis, & Eug. Panitsidou (Eds.), Educating the Adult Educator: Quality Provision and Assesment in Europe, ESREA| ReNAdET e-Book Conference Proceedings (pp. 770-778). Thessaloniki.
Κλιάπης, Π., & Κασσώτη, Ό. (2005). Πειραματική εφαρμογή του νέου σχολικού εγχειριδίου των Μαθηματικών της Στ Δημοτικού: Αλλαγές στις στάσεις και τις συμπεριφορές των μαθητών. Στο Χ. Κυνηγός (Επιμ.), Πρακτικά του 1oυ Πανελλήνιου Συνέδριου ΕνΕΔιΜ: Η Διδακτική των Μαθηματικών ως Πεδίο Έρευνας στην Κοινωνία της Γνώσης (pp. 148-158). Αθήνα.
Κοθάλη, Ε. (1987). Οι μαθηματικές γνώσεις των μαθητών της Γ' Γυμνασίου. Ευκλείδης Γ' (14), 63-71.
Μάκρας, Σ., & Σαλίχος, Μ. (1991). Αξιολόγηση των γνώσεων των μαθητών στα Μαθηματικά κατά την είσοδο τους στο Λύκειο. Ευκλείδης Γ' (30-31), 42-60.
Μπούφη, Α. (1996). Η διδασκαλία των Μαθηματικών μέσα από την επίλυση προβλημάτων. Η λέσχη των εκπαιδευτικών (13).
Νικολακάκη, Μ. (1996). Εκσυγχρονισμός του μαθήματος των Mαθηματικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας (1964- 1996). Πρακτικά του 13ου Πανελλήνιου Συνέδριου Μαθηματικής Παιδείας - Κριτική και Σχεδιασμός της Ελληνικής Μαθηματικής Παιδείας (pp. 302-315). Αλεξανδρούπολη.
Noyes, A. (2010). Resetting school mathematics. In Pinto, M.M. F., & Kawasaki, T. F. (Eds.), Proceedings of the 34th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 1, pp. 131-134). Belo Horizonte, Brazil.
Οικονόμου, Α. (2010a). Αναπαραστάσεις χώρου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Εξελικτική πορεία. Διδακτορική Διατριβή, ΑΠΘ., Θεσσαλονίκη.
Οικονόμου, Α., Σακονίδης, Χ., & Τζεκάκη, Μ. (2000). Αξιολόγηση των μαθηματικών γνώσεων μαθητών Στ΄ Δημοτικού και Γ΄ Γυμνασίου. Στο Μ. Τζεκάκη & Ι. Δεληγιωργάκος (Επιμ.), Έρευνα για Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (pp. 21-39). Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ.
Οικονόμου, Π. (2000). Στάσεις αντιλήψεις και πρακτικές των διδασκόντων στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Στο Μ. Τζεκάκη & Ι. Δεληγιωργάκος (Επιμ.), Έρευνα για Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Μαθηματικών (pp. 49-79). Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ.
Οικονόμου, Π. (2010b). Σύγχρονη διδακτική των Μαθηματικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.
Παναγάκος, Ι. (2004). H διαθεματική προσέγγιση στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών. Πρακτικά του 21ου Πανελλήνιου Συνέδριου Μαθηματικής Παιδείας - Το Αναλυτικό Πρόγραμμα και η Διδακτική Προσέγγιση των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (pp. 192-201). Τρίκαλα.
Πόταρη, Δ. (1989). Δυσκολίες μάθησης των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο. Ευκλείδης Γ' (21), 3-22.
Σακονίδης, Χ., & Κλώθου, Ά. (2007). Πεποιθήσεις των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα Μαθηματικά και τη Διδασκαλία τους. Στο Δ. Δεσλή, & Χ. Σακονίδης (Επιμ.), Πρακτικά του 2oυ Συνέδριου ΕνΕΔιΜ. Τυπικά και άτυπα μαθηματικά: χαρακτηριστικά, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της μαθηματικής εκπαίδευσης (pp. 568-579). Αλεξανδρούπολη.
Σακονίδης, Χ., Πόταρη, Δ., Μαναρίδης, Α., & Χατζηγούλα, Ρ. (2007). Η Συνεργασία Μεταξύ Εκπαιδευτικών και Ερευνητών στο Πλαίσιο μιας Κοινότητας Διερεύνησης των Διδακτικών Πρακτικών στα Μαθηματικά: μια μελέτη. Στο Δ. Δεσλή, & Χ. Σακονίδης (Επιμ.), Πρακτικά του 2oυ Συνέδριου ΕνΕΔιΜ. Τυπικά και άτυπα μαθηματικά: χαρακτηριστικά, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις στο πλαίσιο της μαθηματικής εκπαίδευσης (pp. 556-567). Αλεξανδρούπολη.
Τζεκάκη, Μ. (2010). Μαθηματική εκπαίδευση για την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία: Αλλάζοντας την τάξη των Μαθηματικών. Θεσσαλονίκη: Ζυγός.
Τζεκάκη, Μ., & Δεληγιωργάκος, Ι. (Επιμ., 2000). Παρουσίαση του έργου "Έρευνα για εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των μαθηματικών". Αθήνα: ΥΠΕΠΘ.
ΥΠΕΠΘ-ΠΙ. (1997). Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Μαθηματικών. Αθήνα.
ΥΠΕΠΘ. (1985). Αναλυτικό πρόγραμμα Φυσικών Ε΄ τάξης και Μαθηματικών ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανακτήθηκε από: http://pi-schools.gr/progr_spoudon_1899_1999/1985_140.pdf.
ΥΠΕΠΘ. (1995). Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών των Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανακτήθηκε από: http://pi-schools.gr/progr_spoudon_1899_1999/1995_170.pdf.
Φερεντίνος, Σ. (2007). Νέα βιβλία Μαθηματικών του Γυμνασίου. Πρακτικά του 24ου Συνέδριου Μαθηματικής Παιδείας με Διεθνή Συμμέτοχη: Η μαθηματική παιδεία σήμερα θεωρία και πράξη (pp. 123-136). Κοζάνη.
Φιλίππου, Γ. (1990). Οι μαθηματικές γνώσεις των αποφοίτων του Δημοτικού Σχολείου. Μια συγκριτική αξιολόγηση. Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνέδριου Μαθηματικής Παιδείας (pp. 91-117).
Φιλίππου, Γ. (1992). Οι μαθηματικές γνώσεις των Τελειόφοιτων του Γυμνασίου. Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνέδριου Μαθηματικής Παιδείας (pp. 81-98). Αθήνα.