Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑ ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑΣ


Δημοσιευμένα: Oct 25, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
χωρικές ικανότητες νοητική περιστροφή εξάρτηση/ανεξαρτησία από το Πεδίο στερεομετρία
Μαρίνος Ευσταθίου (Marinos Efstathiou)
Ρίτα Παναούρα (Rita Panaoura)
Περίληψη

Η παρούσα έρευνα διερευνά την επίδραση παρεμβατικού προγράμματος διδασκαλίας που είχε ως στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας νοητικής περιστροφής, καθώς και την επίδραση του φύλου και της εξάρτησης από το πεδίο στην επίδοση μαθητών Γ΄ Γυμνασίου σε έργα στερεομετρίας τα οποία απαιτούσαν περιστροφή. Επίσης, διερευνήθηκε η επίδραση του φύλου και της εξάρτησης από το πεδίο. Τα αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική αύξηση της επίδοσης των μαθητών που δέχθηκαν τη διδακτική παρέμβαση, ενώ δεν εντοπίστηκαν έμφυλες διαφορές πριν και μετά την παρέμβαση. Τόσο η ικανότητα νοητικής περιστροφής όσο και η εξάρτηση/ανεξαρτησία από το πεδίο φάνηκε να είναι παράγοντες πρόβλεψης της επίδοσης στη στερεομετρία. Η ικανότητα νοητικής περιστροφής συνδέεται με την επίδοση των μαθητών στη στερεομετρία και αποτελεί μία σημαντική γνωστική λειτουργία που επηρεάζει την επίδοση στις θετικές επιστήμες γενικά. Ως εκ τούτου συζητούνται εκπαιδευτικές προεκτάσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Ρίτα Παναούρα (Rita Panaoura), Πανεπιστήμιο Frederick
Καθηγήτρια
Αναφορές
Cherney, I. D. (2008). Mom, let me play more computer games: They improve my mental rotation skills. Sex Rules, 59, 776-786.
Cohen, C. A., & Hegarty, M. (2007). Sources of difficulty in imagining cross sections of 3D objects. In D. S. McNamara, & J. G. Trafton (Eds.). Proceedings of the Twenty-Ninth Annual Conference of the Cognitive Science Society, (pp. 179-184). Austin TX: Cognitive Science Society.
Cohen, C. A., & Hegarty, M. (2012). Inferring cross sections of 3D objects: A new spatial thinking test. Learning the individual Differences, 22, 868-874.
Davis, J. K. (1991). Educational implications of field dependence-independence. In S. Wapner, & J. Demick (Eds.), Field dependence-independence: cognitive styles across the life spam (pp. 149-175). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Delgado, A. R., & Prieto, G. (2004). Cognitive mediators and sex-related differences in mathematics. Intelligence, 32, 25-32.
Duval, R. (1998). Geometry form a cognitive point a view. In C. Mamana & V. Villani (Eds.). Perspectives on the teaching of geometry for the 21st century: An ICMI study, Dordrecht: Kluwer.
Geiser, C., Lehmann, W., & Eid. (2008). A note on sex differrences in mental rotation in different age groups. Intelligence, 36, 556-663.
Guilot, A., Champely, C. B., Thiriet, P., & Collet, C. (2006). Relationship between spatial abilities mental rotation and functional anatomy learning. Advances in Health Sciences Education. doi:10.1007/s10459-006-9021-7
Hoyek, N., Collet, C., Fargier, P., & Guillot, &. A. (2012). The use of the vandenberg and kuse mental rotation test in children. Journal of Individual Differences, 33(1), 62-67.
Jansen, P., Kelner, J., & Rieder, C. (2013). The improvement of mental rotation performance in second Graders after creative dance training. Creative Education, 4, 418-422.
Lee, I.-J., Chen, C. H., & Chang, K. P. (2016). Augmented reality technology combined with three-dimensional holography to train the mental rotation ability of older adults. Computers in Human Behavior, 65, 488-500. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.09.014
Li, H., Zhang, Y., Wu, C., & Mei, D. (2015). Effects of Field Dependence-Independence and Frame of Reference on Navigation Performance Using Multi-dimensional Electronic Maps. Personality and Individual Differences, 97, 289-299. doi:10.1016/j.paid.2016.03.078
Linn, M. C., & Petersen, A. C. (1985). Emergence and Characterization of Sex. Child Development, 56, 1479-1498.
Moore, D., & Johnson, S. P. (2011). Mental rotation of dynamic, three-dimensional stimuli by 3-month-old infants. Infancy, 16(4), 435-445.
Morgan, H. (1997). Cognitive styles and classroom learning. Westport, CD: Praeger.
National Department of Education. (2014). The national curriculum in England. Retrieved from https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/381344/Master_final_national_curriculum_28_Nov.pdf
NCTM. (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA: NCTM.
Newcombe, N. S. (2010). Picture this: Increasing math and science learning by improving spatial thinking. American Educator, 34(2), 29-43.
Okagaki, L., & Frencsh, P. A. (1994). Effects of videogame playing on measures of spatial performance: gender effects in late adolescence. Journal of Applied Developmental Psychology, 15, 33-58.
Peters, M., Laeng, B., Latham, K., Jakson, M., Zaiyouna, R., & Richarson, C. (1995). A redrawn Vandenberg and Kuse mental rotations test: Different versions and factors that affect performance. Brain and Cognition, 28, 39-58.
Pitta, D., & Christou, C. (2009). Cognitive styles, dynamic geometry and measurement performance. Educational Studies in Mathematics, 70, 5-26.
Pittalis, M., & Christou, C. (2010). Types or reasoning in 3D geometry thinking and their relation with spatial ability. Educational Studies in Mathematics, 75, 191-212.
Raptis, G. E., Fidas, C. A., & Avouris, N. M. (2016). Differences of Field Dependent/Independent Gamers on Cultural Heritage Playing: Preliminary Findings of an Eye–Tracking Study. Euro-Mediterranean Conference (pp. 199-206). Springer Intrnational Publishing.
Reber, A. S. (1985). The Penguin dictionary of psychology. Harmondsworth, Middlesex, England: Viking.
Reiff, J. (1996). At-risk middle level students or field dependent learners. Clearing house, 69(4), 231-234.
Reuhkala, M. (2001). Mathematical skills in ninth graders: Relationship with visuo-spatial abilities and working memory. Educational Psychology, 21, 387-399.
Rodan A., C. M. (2016). Experimental but no sex differences of a mental rotation training adolescents. Frontiers in Psychology, 7. doi:10.3389/fpsyg.2016.01050
Samsudin, K., Rafi, A., & Hanif, A. S. (2011). Training in mental rotation and spatial visualization and its impact on orthographic drawing performance. Educational Technology & Society, 14(1), 179-186.
Science Education Research Center of Carleton College. (2012). Spatial thinking in geosciences.
Shepard, R., & Metzler, J. (1971). Mental rotation of three-dimensional objects. American Association for the Advacement of Science, 171, 701-703.
Shriki, A., Barkai, R., & Patkin, D. (2017). Developing mental rotation ability through engagement in assignments that involve solids of revolution. The Mathematics Enthusiast, 14, 541-562.
Snowman, J., & Biechler, R. (2003). Psychology applied to teaching (10th ed.). Boston, MA: Houghton Mifflin Company.
Stenberg. (1994). Allowing for Thinking Styles. Educational Leadership, 52, 36-40.
Stransky, D., Wilcox, L. M., & Dubrowski, A. (2010). Mental rotation: Cross-task training and generalization. Journal of Experimental Psychology, 16(4), 349-360.
Terlecki, M. S., Newcombe, N. S., & Litle, M. (2008). Durable and generalized effects of spatial experience on mental rotation: Gender differences on growth patterns. Applied cognitive Psychology, 22, 996-1013.
Vandenberg, S. G., & Kuse, A. R. (1978). Mental rotation, a group test of three dimensional spatial visualization. Perceptual and Motor skills, 47, 599-604.
Wai, J., Lubinski, D., & Benbow, C. P. (2009). Spatial ability for STEM domains: Aligning over 50 years of cumulative psychological knowledge solidifies its importance. Journal of Educational Psychology, 101, 817-835.
Weckbacher, L. M., & Okamoto, Y. (2014). Mental rotation ability in relation to self-perceptions of high school geometry. Learning and Individual Differences, 30, 58-63.
Wiedenbauer, G., & Jansen-Osmann, P. (2006). Manual training of mental rotation in children. Learning and Intruction, 18(1), 1-12.
Witkin, H. A., & Moore, C. A. (1974). Cognitive style and the teaching learning process. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago, Illinois.
Witkin, H. A., Oldman, P. K., Raskin, E., & Karp, S. A. (1971). A manual for the Embedded Figures Test. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών. (2015). Αναλυτικά Προγράμματα, Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας. Retrieved from http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/programmata_spoudon.html