Επικοινωνία

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α.)

Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ναυαρίνου 13Α, 3ος όροφος

Αθήνα, T.K. 10680

Ελλάδα

---

Hellenic Academic Society on Environmental Education for Sustainability (H.A.S.E.E.S.).

University of Athens

Navarinou 13A, 3rd floor

Athens, 10680

Greece

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Ευγενία Φλογαϊτη (Evgenia Flogaitis)
Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α.
Τηλέφωνο +030 –210 36 88 037

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Μαριάνθη Καλαφάτη
Τηλέφωνο 6978649132