Συντακτική ομάδα

Εκδότης

Ευγενία Ιωάννης Φλογαίτη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Greece

Συντακτική Επιτροπή

Δρ Κώστας Γαβριλάκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Μαρία Δασκολιά, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Greece

Anastasia Dimitriou, Καθηγήτρια, Α.Π.Θ., Greece

Δρ Γεωργία Λιαράκου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δρ Γεώργιος Μαλανδράκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Greece

Επιστημονική Επιτροπή

ATHANASIOS MOGIAS, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Greece

Δρ Κώστας Γαβριλάκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δρ Ίριδα Τσεβρένη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Δρ Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Δρ Ευάγγελος Μανωλάς, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων