Κίνητρα και εμπόδια για μείωση πλαστικού μιας χρήσης στο Πανεπιστήμιο προς έναν αειφορικό μετασχηματισμό του


Δημοσιευμένα: Δεκ 31, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Αειφόρο Πανεπιστήμιο, σχεδιαστική σκέψη, χρήση ψύκτη, μείωση πλαστικού, χρήση επαναχρησιμοποιούμενου ποτηριού
Ιφιγένεια Ηλιοπούλου
https://orcid.org/0000-0002-2444-842X
Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων μελών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά με δράσεις μείωσης του πλαστικού μιας χρήσης και πιο συγκεκριμένα σχετικά με τη χρήση του ψύκτη αντί για την αγορά πλαστικών μπουκαλιών νερού και τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων ποτηριών αντί για ποτήρια μιας χρήσης. Πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα και χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο για τη συλλογή δεδομένων. Το δείγμα αποτελείται από 1027 άτομα, μέλη της πανεπιστημιούπολης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το 62,7% του δείγματος δήλωσε την πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει τον ψύκτη αντί να αγοράζει εμφιαλωμένο νερό έχοντας ως ισχυρό κίνητρο την αίσθηση της προσωπικής συμβολής στην προστασία του περιβάλλοντος και ως βασικό εμπόδιο την αμφιβολία για ασφαλή χρήση του ψύκτη. Το 61,6% του δείγματος θα έφερνε ποτήρι από το σπίτι για το ρόφημά του αντί να το αγόραζε σε ένα πλαστικό ποτήρι μιας χρήσης. Το κύριο εμπόδιο φάνηκε ότι ήταν η δυσκολία να κουβαλούν ένα ποτήρι από το σπίτι, ενώ το μεγαλύτερο κίνητρό τους ήταν να υπάρχει στην αγορά ένα εύκολο στη μεταφορά ποτήρι. Τέλος, υπάρχουν κάποιες προτάσεις με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Adams, R., Martin, S., & Boom, K. (2018). University culture and sustainability: Designing and implementing an enabling framework. Journal of Cleaner Production, 171, 434-445.
Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179–211.
Aleixo, A. M., Leal, S., & Azeiteiro, U. M. (2018). Conceptualization of Sustainable Higher Education Institutions, Roles, Barriers, and Challenges for Sustainability: An Exploratory Study in Portugal. Journal of Cleaner Production, 172, 1664-1673.
Ávila, L.V., Leal Filho, W., Brandli, L., Macgregor, C.J., Molthan-Hill, P., Özuyar, P.G., & Moreira, R.M. (2017). Barriers to innovation and sustainability at universities around the world. Journal of Cleaner Production, 164, 1268-1278.
Brinkhurst, M., Rose, P., Maurice, G., & Ackerman, J. D. (2011). Achieving campus sustainability: top-down, bottom-up, or neither? International Journal of Sustainability in Higher Education 12 (4), 338-354.
Brown, T. (2008). Design Thinking. Harvard Business Review, 86(6), 84-92.Curedale, R. (2013). Design Thinking. Topanga, CA: Design Community College.
Dagiliūtė, R., Minelgaite, A., & Liobikienė, G. (2018). Sustainability at Universities: Students’ Perceptions from Green and Non-Green Universities. Journal of Cleaner Production, 181(16).
Dagiliūtė R. & Liobikienė G. (2015). University contributions to environmental sustainability: challenges and opportunities from the Lithuanian case. Journal of Cleaner Production, 108, 891 -899. doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.07.015
Disterheft,A., Caeiro,S., Azeiteiro,U.M., & Leal Filho, W.(2015. Sustainable universities – a study of critical success factors for particular approaches. Journal of Cleaner Production, 106 (1), 11-21.
Disterheft, A., Caeiro, S., Leal Filho, W., & Azeiteiro, U. (2016). The INDICARE-model – measuring and caring about participation in higher education’s sustainability assessment. Ecological Indicators, 63, 172-186.
Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Περιβάλλον, Αειφορία. Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Επίκεντρο.
Endrejat, P.C, Güntner, A.V., Stasewitsch, E., Abel, P., Kauffeld, S., & Robra-Bissantz, S. (2019). Advancing Sustainability at Universities through Design Thinking Education. In Design Research for Change: Symposium Papers Presented at the Design Museum. UK: Lancaster University.
Endrejat, P. C. & Kauffeld, S. (2018). Motivation towards ‘green’ behaviour at the workplace: facilitating employee pro-environmental behaviour through participatory interventions. In E. Elgar (Ed.), Research Handbook on Employee Pro-Environmental Behaviour.
Filho, W.L., Emblen-Perry, K., Molthan-Hill, P., Mifsud, M., Verhoef, L., Azeiteiro,A.M., Bacelar-Nicolau, P., Olim de Sousa, L., Castro, P., Beynaghi, Al, Boddy, J., Lange Salvia, A., Frankenberger, F., & Price, E. (2019). Implementing Innovation on Environmental Sustainability at Universities Around the World. Sustainability 11(14).
Filho, W.L., Wu, Y.J., Brandli, L.L., Avila, L, V., Azeiteiro, U.M., Caeiro, S., & Madruga, L.R. (2017). Identifying and overcoming obstacles to the implementation of sustainable development at universities. Journal of Integrative Environmental Sciences, 14(1), 93-108.
Greenpeace (2017). Λιγότερο πλαστικό, περισσότερη Μεσόγειος. Ανακτήθηκε από: https://www.greenpeace.org/greece/issues/plastika/3305/ligotero-plastiko-perissoterh-meso/
Huo, X., Ann, T. W., & Wu, Z. (2017). A comparative analysis of site planning and design among green building rating tools. Journal of cleaner production, 147, 352-359.
Ideo (2012). Design Thinking for Educators. New York.
Λιαράκου, Γ. (2021). Υπεύθυνη κατανάλωση: μια κεντρική διάσταση της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, 3(1), 55-70. doi:https://doi.org/10.12681/ees.26695
Mohamed, N.H., Noor, Z.Z., & Sing, C.L.I. (2020). Environmental sustainability of universities: critical review of best initiatives and operational practices. In Yaser, A.Z. (Ed.), Green Engineering for Campus Sustainability, 5-17. Singapore: Springer.
Pacheco-Blanco, B. & Bastante-Ceca, M.J. (2016). Green Public Procurement as an initiative for Sustainable Consumption. An exploratory study of Spanish public universities. Journal of Cleaner Production,133.
Παπαδοπούλου, Κ. (2019). Ο εφιάλτης των πλαστικών απειλεί την Ελλάδα. Ανακτήθηκε από:
Razzouk, R. & Shute, J. V. (2012). What Is Design Thinking and Why Is It Important? Review of Educational Research, 82 (3), 330-348.
Rosen, M. A. (2020). Do Universities Contribute to Sustainable Development? European Journal of Sustainable Development Research, 4(2).
Rotherham, A. J. & Willingham, D. (2009). To work, the 21st century skills movement will require keen attention to curriculum, teacher quality, and assessment. Educational Leadership, 9, 15–20.
Tilbury,D. (2011). Higher education for sustainability: A global overview of commitment and progress. Higher education in the world, 4 (1), 18-28.
Throsby, D. (1997). Sustainability and culture: some theoretical issues. International Journal of Cultural Policy, 4, 7-20.
U.N. (2022). Higher Education Sustainability Initiative. Retrieved from: https://sdgs.un.org/HESI
U.N.E.S.C.O. (2005). United Nations Decade of Εducation for Sustainable Development 2005-2014, Draft International Implementation Scheme, Paris: UNESCO.
U.N.E.S.C.O. (2020). HESI highlights the role of higher education in building a better world for current and future generations. Retrieved from: https://www.unesco.org/en/articles/hesi-highlights-role-higher-education-building-better-world-current-and-future-generations
Velazquez, L., Munguia, N., Platt, A. & Taddei, J. (2006) Sustainable University: What Can Be the Matter? Journal of Cleaner Production, 14, 810-819.
Velazquez, L., Munguia, N. Sanchez, M. (2005). Deterring sustainability in higher education institutions. An appraisal of the factors which influence sustainability in higher education institutions. International Journal of Sustainability in Higher Education, 6 (4), 383-391. doi.org/10.1108/14676370510623865
Φλογαΐτη, Ε. (2011). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Αθήνα: Πεδίο.
Yoshida, Y., Shimoda, Y., & Ohashi, T. (2017). Strategies for A Sustainable Campus in Osaka University. Energy and Buildings. 147, 1-8.
Yuan X. & Zuo J. (2013). A critical assessment of the Higher Education for Sustainable Development from students’ perspectives -a Chinese study. Journal of Cleaner Production 48, 108-115.