Οι Εγγενείς Ηθικές Αξίες στη Βαθιά Οικολογία και τη Θεωρία της Βιώσιμης Ανάπτυξης


Δημοσιευμένα: Mar 25, 2020
Αλέξα Τσερώνη
Περίληψη
Δεν διατίθεται περίληψη
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Αλέξα Τσερώνη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Αναφορές
A. Ness, 1973. ‘The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement’, Deep Ecology for the 21st Century, G. Sessions, Boston: Shambhala, 1995, pg. 151.
E. Δ. Πρωτοπαπαδάκης, Oικολογική Ηθική, Aντ. Σάκκουλας, Aθήνα- Koμοτηνή, 2005, σσ. 120-126.
Kevin Doak, The Japan Romantic School and the crisis of Modernity, University of California Press, 1994, pg. 7.
Alan Drengson, «Ecophilosophy , Ecosophy and the Deep Ecology Movement: An Overview», The Trumpeteer: Journal of Ecosophy, 14:3, 110-11, 1997.
Mιχαήλ Ηλ. Δεκλερή, Tο Δίκαιο της Βιώσιμου Αναπτύξεως (Γενικές Αρχές), Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-Kομοτηνή, 2000.
David M. Johns, «The Relevance of Deep Ecology to the Third World,» Environmental Ethics 12, t. 3, oo. 233-253, 1990.
Aγγελική Καλλία-Αντωνίου, ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ, Ποιότητα ζωής, βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος, Νομοθεσία Ελληνική και Κοινοτική, Έτη 1995-1996, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα-Κομοτηνή, 1998, σσ. 9-11.
Αγγελική Καλλία-Αντωνίου, ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ, Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία Προστασίας Περιβάλλοντος, Έτη 1989-1994, Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα - Κομοτηνή, 1997, σελ. 5.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)