Η Ηθική Θεωρία του Ξενοφάνη του Κολοφώνιου


Δημοσιευμένα: Μαρ 25, 2020
Αλέξα Τσερώνη
Περίληψη
Δεν διατίθεται περίληψη
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Αλέξα Τσερώνη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Αναφορές
Πρβλ. G. S. Kirk/J. E. Raven/M. Schofield, Die vorsokrarischen Philosophen, (μτφρ. από τα αγγλ. στα γερμ.): Karlheinz Hülser, εκδ. J. B. Metzler, Stuttgart-Weimar, 1994/2001 (για την αγγλική έκδοση: Cambridge University Press 1957, 1983) σσ. 178-197.
Πρβλ. Γρηγ. Φιλ. Κωσταράς, Φιλοσοφική Προπαιδεία, Aθήνα, 1991/2000, σσ. 180-196.
Πρβλ. Luciano De Crescenzo, Geschichte der griechischen Philosophie, (μτφρ. από τα ιταλικά στα γερμ.) Linde Birk, εκδ. Diogenes, Zürich, 1985/1988, σσ. 63-118.
Πρβλ. Hans Joachim Störig, Kleine Weltgeschichte der Philosophie, εκδ. Fischer Taschenbuch Verlag GmbH (überarbeitete Neuausgabe), Frankfurt am Main, 2. Auflage: April 2000 (Verlag W. Kohlhammer, 1950-1999, Stuttgart) σσ. 142-157.
Πρβλ. Peter Kunzmann, Franz-Peter Burkard, Franz Wiedmann, “dtv-Atlas Philosophie”, εκδ. Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co.KG, München, 7. überarbeitete und erweiterte Auflage Februar 1998 (1. Auflage Oktober, 1991) σελ. 33.
Πρβλ. Κυριάκος Σ. Κατσιμάνης - Ευάγγελος Ν. Ρούσσος, Φιλοσοφία (Γ' Λυκείου), ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1994, σσ. 17-27.
Πρβλ. George Thomson, Die ersten Philosophen, ins Deutsche übertragen von Hans-Georg Heidenreicht und Erich Sommerfeld, εκδ. Akademie - Verlag GmbH, Gesamtherstellung: Druckhaus ‘Maxim Gorki’-Altenburg DDR (αγγλική έκδοση: Studies in Ancient Greek Society, Vol. II, The First Philosophers Lawrence & Wishart Ltd., London, 1955/1961), Berlin W, 1961, σσ. 251-253. Πρβλ. G. S. Kirk/J. E. Raven/M. Schofield, σελ. 189.
Πρβλ. G. S. Kirk/J. E. Raven/M. Schofield, Die vorsokratischen Philosophen, (μτφρ. από τα αγγλ. στα γερμ.): Karlheinz Hülser, εκδ. J. B. Metzler, Stuttgart-Weimar, 1994/2001 (για την αγγλική έκδοση: Cambridge University Press 1957, 1983) σελ. 189.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)